Rittig a spol. mají zpět pasy, nadměrná medializace prý kauze škodí

Lenka Bradáčová Foto: archiv

Soud je nezávislým orgánem a před soudem jsou si všichni rovni, upozorňuje Městský soud v Praze v reakci na mediální přestřelku vyvolanou slovy vrchní státní zástupkyně v Praze Lenkou Bradáčovou. Ta minulý pátek v reakci na neúspěšnou žádost o vazbu pro obviněné v kauze Iva Rittiga řekla, že to bude soud, kdo ponese odpovědnost za úspěšnost trestního řízení.

Princip nezávislého, nestranného a spravedlivého rozhodování je vůbec zásadním principem fungování soudní moci a je zákonnou, respektive ústavní, jakožto i morální povinností soudců tento princip dodržovat. Žádná veřejná vystoupení kohokoli na tom nic nemění, uvedl Městský soud v Praze slovy své mluvčí Markéty Puci. O právním názoru Lenky Bradáčové jsme informovali zde.

Cestovní doklady si na základě usnesení Městského soudu v Praze včera u vyzvedlo všech pět obviněných v případu Rittig a spol. poté, co Městský soud 20. března vyhověl jejich stížnosti a zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně o zákazu vycestování, přičemž toto rozhodnutí shledal nepřezkoumatelným a nedůvodným a současně zdůraznil fakultativní charakter institutu zákazu vycestování a dal ho na roveň institutu vazby.

„Názor Městského soudu v Praze je z výroku i odůvodnění usnesení patrný. Zákaz vycestování do zahraničí – §77a trestního řádu je zajišťovacím institutem a má fakultativní charakter. Je také třeba zdůraznit, že soud je nezávislým orgánem a před soudem jsou si všichni rovni,“ uvedla mluvčí Markéta Puci s odkazem na zákon o soudech a soudcích.

Právě v reakci na předmětné usnesení však státní zástupce VSZ v Praze podal předtím, než bylo usnesení doručeno obviněným, Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh na vazbu pro všechny obviněné. Že jde o reakci na rozhodnutí MS v Praze, pak v pátek 21. března 2014 potvrdila sama vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh na vzetí do vazby 5 osob, a to jako reakci na rozhodnutí Městského soudu v Praze, senátu předsedkyně JUDr. Hany Hubáčkové, který zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ohledně zákazu vycestování a odejmutí cestovních dokladů u části  obviněných v kauze poškozeného Dopravního podniku hl. města Prahy. Pokud Městský soud přistoupil ke zrušení rozhodnutí a je tak možné legální vycestování obviněných z ČR, pak má státní zástupce důvodnou obavu, že obvinění uprchnou a pobytem v cizině se budou vyhýbat trestnímu řízení, tedy jsou opětovně dány důvody vazby útěkové. Dle názoru státního zástupce existuje i nadále varianta alternativního opatření, o němž bude soud rovněž v řízení na návrh státního zástupce rozhodovat,“ uvedlo VSZ v tiskové zprávě.

Obvodní soud pro Prahu 5 následně návrh státního zástupce na uvalení vazby na Rittiga a spol. zamítl.

Podle názoru Mětského soudu v Praze právě nadměrná medializace trestních kauz obecně nesvědčí průběhu jakéhokoliv trestního řízení. „Soudce jako reprezentant veřejné moci může být  – a často také je – objektem kritiky, a to i ve sdělovacích prostředcích. Současně je však třeba předpokládat a od soudce požadovat vyšší stupeň tolerance a nadhledu, než tomu je u jednotlivých občanů. Konkrétně formulované stížnosti sice mohou vzbudit určitou nelibost dotčené osoby, avšak s ohledem na to, že tyto skutečnosti jsou běžnou součástí práce soudců, nelze jim zpravidla přičítat založení dostatečně intenzivního negativního vztahů k jednotlivým stranám v dané konkrétní věci,“ uvedla Puci.

Také Vrchní soud v Praze nehodlá posuzovat relevanci a dopad žádných veřejných výroků kohokoli. Co se týče vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové jako zástupkyně moci výkonné a vrcholné představitelky veřejné obžaloby, spadají její stanoviska do kompetence jejích nadřízených, tedy Nejvyššího státního zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti, nikoli soudu, uvedl pro Českou justici místopředseda soudu Vladimír Vočka, který odpovídá za trestní úsek VS v Praze.

„Ujišťuji vás, že soudci trestního úseku zdejšího soudu jsou erudovaní nezávislí profesionálové, kteří se nenechají ovlivnit jakýmikoliv skrytými či zjevnými hrozbami kterékoliv ze stran trestního řízení,“ dodal Vladimír Vočka.

Irena Válová