Roman Fiala: Nové právo musí vycházet z tradice i z praxe

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu v Brně Foto: archiv

Hovoří-li, formuluje přesně, uvážlivě a promýšlí každé slovo. Když píše, vyjadřuje se úsporně, slova váží doslova na lékárnických váhách. Takový je vždy rozhovor s místopředsedou Nejvyššího soudu a jmenovaným předsedou Komise pro rekodifikaci občanského práva procesního Romanem Fialou, kterého ve funkci potvrdila ministryně Helena Válková. Podle jejích slov jmenovala JUDr. Romana Fialu předsedou komise „především pro jeho vysokou erudovanost, rozsáhlé odborné znalosti a praktické zkušenosti“.

Jistě máte představu, v jakém rozsahu by se rekodifikace měla odehrát? Jaký je časový plán? Kdy myslíte že by mohlo být vaše dílo hotovo?

Má-li se jednat o skutečnou rekodifikaci civilního procesu, pak je nezbytné nejprve zodpovědět otázku, zda je správné mít čtyři různé procesní normy v oblasti civilního práva, tj. proces sporný, nesporný, exekuční a insolvenční. Já jsem přesvědčen, že takový stav je nejen nesprávný, ale i dlouhodobě neudržitelný. Postup samotné tvorby nového procesního kodexu by měl vycházet z tradičních legislativních standardů, tedy vymezit základní principy, jako pilíře, na kterých bude nová právní úprava postavena; poté podrobně zpracovat věcný záměr zákona, a teprve pak jeho paragrafové znění. Byl bych rád, kdyby se všechny etapy zvládly v jednom standardním volebním období Sněmovny.

Z jakých zdrojů bude čerpáno – přiznávám, že sama si nedokážu představit, jak se takové dílo odehrává, jak se shromažďují návrhy na změny? Jsou zdrojem například rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu? Jsou zdrojem justiční funkcionáři?

Je třeba si uvědomit, že procesní kodex má mimořádně významný sociální aspekt, je praktickou realizací ústavního práva na spravedlivý proces. Procesní kodex musí logicky vycházet z historických tradic země i regionu, kde má platit. Musí umožňovat účinnou a relativně snadnou realizaci práv každého občana. Judikatura Nejvyššího soudu i Ústavního soudu představuje obrovskou sumu vyřešených praktických zkušeností, je proto neocenitelným zdrojem tvorby nového práva.

Kdo bude ve vaší Komisi zastoupen: akademici i právní profesionálové z praxe? Soudci i advokáti? Už máte konkrétní osoby?

Sama jste si již skoro odpověděla. V těchto dnech postupně oslovuji významné specialisty na procesní právo z řad soudců, advokátů, notářů, akademiků. Je nezbytné, aby takto zásadní kodex odrážel znalosti a zkušenosti celého spektra právnických profesí.

Irena Válová

Kdo je JUDr. Roman Fiala

JUDr. Roman Fiala je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2002. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011. Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001 – 2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, katedře občanského práva. Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.