Roman Fiala znovu v čele Komise pro rekodifikaci OSŘ

Vysokou míru společenské odpovědnosti při rekodifikaci civilního práva procesního vyjádřil nově jmenovaný předseda Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního a místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. „Je třeba si uvědomit, že procesní kodex má mimořádně významný sociální aspekt, je praktickou realizací ústavního práva na spravedlivý proces,“ uvedl pro Českou justici.

Místopředsedu Nejvyššího soudu Romana Fialu jmenovala předsedou Komise ministryně spravedlnosti Helena Válková minulý týden. O rekodifikaci zákona 99/1963 –  občanského soudního řádu je vedena mezi právními profesionály debata deset let od roku 2004. V té době došlo k dílčím novelizacím, jednou ze změn s největším dopadem na občany bylo v roce 2009 zavedení fikce doručení na adresu uvedenou v evidenci obyvatel, přestože se adresát na této adrese nezdržuje. Fikce doručení byla zavedena na žádost soudců, podle kterých nebylo v mnoha soudních řízeních možné dohledat účastníky. Dělo se to především v exekučních řízeních, kdy účastníci nepřebírali poštu.

Komise pro rekodifikaci občanského soudního řádu byla založena v minulém volebním období. Před rokem, už v dubnu 2013 jmenoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek jejím předsedou právě Romana Fialu. Na dotaz České justice, co bylo důvodem, že Komise vlastně nezačala s pracemi a jak si vysvětluje, že JUDr. Roman Fiala byl znovu jmenován předsedou Komise, které předsedal, Pavel Blažek vysvětlil: „Podle tehdejšího harmonogramu prací byl termín červen, do kterého měl být podán návrh na obsazení členů komise, neboť sestavit takovou komisi je obtížná a zdlouhavá práce. Ministerstvo a ministr do toho zasahovat nechtěli, chtěli jsme, aby se komise ustavila sama. A v červnu skončila vláda, to je ten důvod,“ vysvětlil Pavel Blažek České justici.

„Co pak dělala Benešová, nevím. Že Válková teď vlastně potvrdila Romana Fialu jako předsedu, je velmi dobře. Nemusela to dělat, protože on de facto jmenován byl, ale potvrzením Romana Fialy dala najevo vůli opravdu  rekodifikaci uskutečnit. Což je dnes nutnost, protože procesní předpisy jsou katastrofální, normální člověk tomu nerozumí vůbec a právníci někdy,“ dodal Pavel Blažek.

Také předseda Komise Roman Fiala dlouhodobě zastává názor, že občanský soudní řád je nezbytné nekodifikovat, již dříve pro Česku justici označil rekodifikaci obou procesních předpisů za mimořádně žádoucí: „Rekodifikaci obou základních procesních předpisů českého práva, tedy občanského soudního řádu a trestního řádu, považuji za mimořádně žádoucí,“ uvedl.

„Byl bych rád, kdyby se všechny etapy zvládly v jednom standardním volebním období sněmovny,“ sdělil nyní České justici respektovaný právník ve významné funkci.

Takové hodnocení Romana Fialy jako člověka na svém místě zastává i ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc. „Ministryně spravedlnosti jmenovala JUDr. Fialu předsedou rekodifikační komise především pro jeho vysokou erudovanost, rozsáhlé odborné znalosti a praktické zkušenosti. JUDr. Roman Fiala je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2002. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011,“ uvedla ministryně u příležitosti potvrzení jmenování Romana Fialy předsedou Komise, jejímž úkolem je podle ministryně  připravit rekodifikaci civilního práva procesního a tím nahradit zejména stávající zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Irena Válová