Ústavnímu soudu by podle Tejce prospělo navýšení počtu asistentů

Plénum Ústavního soudu Foto: archiv

Přetíženému Ústavnímu soudu (ÚS) by prospělo navýšení počtu asistentů o jednoho na každého soudce. Návrh zazněl při dnešní návštěvě sněmovního ústavně-právního výboru v Brně. Předseda výboru Jeroným Tejc (ČSSD) po setkání s vedením soudu řekl, že chce otevřít ve Sněmovně diskuzi o případné změně.

V současnosti má každý z ústavních soudců nárok na tři právníky jako asistenty. Jejich úkolem je tvorba podkladů včetně konceptů výsledného rozhodnutí, mohou také vykonávat některé procesní úkony a komunikovat s účastníky řízení.

Soud je dlouhodobě přetížený. V počátečním období svého fungování dostával několik set stížností ročně. Loni obdržel 4078 podání, o rok dříve se jejich počet blížil 5000.

Podle Tejce je vytížení ústavních soudců výrazně vyšší oproti oběma nejvyšším soudům. Jako vhodné řešení se podle Tejce jeví zvýšení počtu asistentů, výbor se naopak staví proti omezení přístupu k soudu a zpoplatnění stížností. „Pokud neuděláme nic, bude se prodlužovat řízení, což negativně dopadne hlavně na stěžovatele,“ uvedl Tejc.

Poslanci při návštěvě soudu hovořili také o platech. V současnosti totiž ústavní soudci berou méně než někteří jejich kolegové u nejvyšších či vrchních soudů, což podle Tejce není logické a je třeba se tím zabývat.

„Obě strany jsou si vědomy naléhavosti řešení problému a považují za vhodné v této diskusi i nadále pokračovat,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

-čtk-