Neděle, 24. října, 2021

Vzniká Unie obhájců jako protiváha tlaků policie a státních zástupců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Prostředky trestního práva využívané jako demonstrace síly, nástroje trestního práva zneužívané vůči obhájcům až k šikaně, neslučitelnost s principy demokratického právního státu, svévolné jednání vůči všem účastníkům řízení, ať už jde o svědky, obviněné nebo poškozené. To jsou hlavní důvody založení Unie obhájců, která vzniká v těchto dnech.

„Myslíme si, že je nezbytné reagovat. Jedinými zastánci občanů jsou advokáti. Zastávat se a obhajovat občany je čest, právo, povinnost a současně privilegium advokátního stavu,“ uvedl k důvodům vzniku Unie obhájců pro Českou justici advokát JUDr. Václav Vlk. Podle něho se situace stala neúnosnou. Václav Vlk bude mít na starosti vztahy s veřejností.

Uni obhájců zákládají členové České advokátní komory s vědomím předsedy ČAK JUDr. Martina Vychopně. Půjde však o samostatné profesní sdružení, které mimo jiné pohltí již existující Výbor pro odbornou pomoc a obhajobu zájmů advokátů při ČAK, jemuž předsedá JUDr. Marek Nespala.

Jak Marek Nespala České justici sdělil, „na samém počátku vzniku Unie obhájců bylo sedm gentlemanů – respektovaných právníků“. Jejich jména zůstanou až do zveřejnění celého konceptu na tiskové konferenci důvěrná. Podle informace České justice potvrzené dvěma zdroji je však již známá osoba prezidenta. V čele Unie obhájců má stanout JUDr. Tomáš Sokol.

„Advokátní stav není politický a současně je ekonomicky nezávislý. Osoby, které zakládají Unii obhájců, dávají záruku odbornou, vědeckou i morální. Je to vysoce profesionální sdružení odborníků, které zde chybělo jako protiváha mocenských vlivových skupin a na ně napojených sil,“ vysvětluje Václav Vlk.

Založení Unie obhájců bude dokončeno registrací stanov. „Vzhledem k situaci a k drasticky narůstajícímu počtu šikanózních případů vůči advokátům a jejich klientům očekáváme vysokou účast,“ uvedl Marek Nespala. Činnost zahájí tiskovou konferencí, kde otevřeně uvedou důvody vzniku Unie a zveřejní členy ustavených orgánů Unie.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY