Za podpis podpory řediteli věznic hrozila Válková podřízeným postihem

Staronový věznic Petr Dohnal pokládá své odvolání za bezdůvodné Foto: VS ČR

Porada ředitelů věznic, na níž generál Petr Dohnal v polovině února obhajoval svou pozici ve sporu s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou, může vedení resortu způsobit další problémy. Česká justice získala doslovný přepis projevu, v němž Válková pohrozila Dohnalovým podřízeným postihy, pokud by mu podepsali jakoukoli podporu. Poradu považuje nadále za svolanou účelově, v rozporu se zájmy resortu.

Spor o odvolání generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala, který s ním prakticky od svého jmenování vede ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), má podle zjištění České justice několik veřejnosti dosud neznámých linek poněkud temného zabarvení.Ostrými lokty se v kauze prezentovaly obě strany.

K přímé konfrontaci mezi Dohnalem a Válkovou došlo 17. února na poradě vedoucích funkcionářů Vězeňské služby v areáilu na Květnici, který je součástí komplexu pankrácké věznice a sídla VS.  Česká justice disponuje doslovným přepisem projevu ministryně Válkovíé k šéfům věznic z celé ČR, které Dohnal do Prahy svolal.

Válková, která se o poradě dozvěděla na poslední chvíli od zdroje, který nejmenovala, celou situaci vyhodnotila jako Dohnalův pokus ovlivnit správní řízení a získat podporu svých podřízených. S šéfy věznic mluvila velmi ostře a pohrozikla jim postihem podle služebního zákona,pokud by na místě podepsali jakékoli usnesení nebo vyjádření k situaci.  „Veškeré úkony, jednání, případně podpisy nějakých dokumentů, které by tady vznikly, budu považovat za porušení vaší povinnosti podle služebního zákona,“ řekla doslova Válková.

Nejen podpisy, ministryni vadí i samotná účast na poradě

Nezůstalo ale jen u pohrůžky, jaké důsledky by služebním funkcionářům přineslo podepsání jakéhokoli papíru. Za porušení služebního zákona označila už samotnou přítomnost všech těchto lidí na poradě, která podle ní byla zneužitím státního aparátu ku prospěchu jediného člověka, ředitele Petra Dohnala.

„A vzhledem k tomu, že tuto kompetenci také mám, tak vás upozorňuji na to, že na vás se vztahuje služební zákon a máte zde stanovené určité služební povinnosti a práva a já za ně nepokládám poradu, která je svolána za státní peníze, peníze daňových poplatníků, k tomu, abyste vyjádřili podporu, nebo nesouhlas s určitým postupem nadřízeného, ať už se jde o generálního ředitele nebo o mě jako o ministryni spravedlnosti. Toto považuji za zneužití platformy, nebo řekněme formy pracovní porady a takto to budu i hodnotit, pohrozila ředitelům věznic Válková.

Česká justice se po měsíci ministryně Válkové zeptala, zda by v kaue jednala znovu stejně, nebo zda na některou okolnost mezitím názor změnila. „Svolání této mimořádné pracovní porady jsem vždy považovala a považuji stále za neopodstatněné a velmi probloematické,“ napsala v SMS zprávě.

Válková: Pořád mi ta porada vrtá hlavou

Později své stanovisko ještě telefonicky šířeji vysvětlila. Poukázala na podezřelou okolnost, která svolání porady provázela a která má ukazovat na účelovost jednání ředitele Dohnala. Konkrétně jde o to, zda byl na programu kromě vysvětlení situace kolem správního řízení s Petrem Dohnalem ještě nějaký jiný bod k projednání. „Oni si byli samozřejmě vědomi, že z celé republiky pojedou služební vozidla, že se bude platit benzín a tak dále. Taskže si tam ještě probírali nějaké další služební otáizky, související s bezpečností ve věznicích po změně, která se týkala snad velikostí balíčků pro odsouzené, nevím to zcela přesně. Jenže k tomu tématu se sešlo, jak jsem si zjistila, jen asi pět lidí, kterých se tato věc týkala a kteří tam kvůli ní zůstali,“ řekla České justici Válková.

Ministryně z těchto důvodů trvá na tom, že postup ředitele Dohnala byl zneužitím pravomocí svěřených mu služebním zákonem. „Stále nerozumím tomu, jaký skutečně byl program oné mimořtádné porady, pokud se totiž říká, že tam nebyl pouze ten bod týkající se zahájení řízení o odvolání pana generálního ředitele. Takže mi bylo vysvětleno, že tam byl ještě další bod, ketrý ale nebyl na pozvánce,“ říká Váilková.

Právě na poradě na Květnici ministryně oznámila tzv. „stop stav“ na výběrová řízení v resortu. I to zvýšilo napětí mezi novou šéfkou resortu a lidmi z vedení Vězeňské služby. Válková navíc své vyjádření musela později mírnit, čehož se 24. února v Lidových novinách ujal její náměstek pro oblast vězeňství, bývalý dlouholetý ředitel Probační a mediační služby Pavel Štern. Válková v ústupové verzi pouze žádái, aby byla v předstihu informována o zamýšlených změnách na vedoucích postech.

Celý spor  gradoval vystoupením Heleny Válkové v rádiu Impuls, kde obvinila ředitele Dohnala ze styků s bývalým náměstkem ministrů spravedlnosti Danielem Volákem, politikem ODS a dnes advokátem v Litvínově. V kauzze nakonec musel opatrně balancovat i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). kterýu sice podle zdrojů České justice formálně vyjádřil Válkové podporu, ale i Dohnalovi naznačil, že jeho překotnou výměnu nepodpoří.

Robert Malecký