EU společně s Radou Evropy vyveze lidská práva

Prohlášení o společném zájmu rozšiřovat evropský systém lidských práv, demokracie a právních států  podepsali 1. dubna 2014 komisař Evropské komise pro rozšíření a sousedící státy Štefan Füle spolu generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjornem Jaglandem.

Plán na šíření lidských práv z Evropy obsahuje například boj proti korupci a ochranu práv leseb, gayů, bisexuálů,  intersexuálů, transsexuálů a Romů v Turecku a na Západním Balkáně nebo prevenci mučení a ochranu dětí před pohlavním vykořisťováním  a svobodu médií v Maroku a Tunisku.

„Rada Evropy a Evropská unie jsou rozdílné instituce, které však sdílejí stejné hodnoty,“ uvedl generální tajemník RE Jagland. Rada Evropy sdružuje 47 evropských států.

„Rada Evropy je důležitým partnerem EU, vítám dnešní dohodu, která poskytne základ pro hlubší spolupráci našich organizací ku prospěchu našich partnerských zemí ve státech určených k rozšíření EU a ve státech sousedících s EU,“ uvedl komisař Štefan Füle.

Jak vyplývá z tiskového prohlášení, zeměmi určenými k rozšíření se rozumí Turecko a Západní Balkán, zatímco tzv. státy sousedící jsou Maroko a Tunisko. Další kategorie, kam směřuje starost EU a RE o lidská práva, je skupina zemí s názvem Východní partnerský program EU. Jde o Arménii, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldávii a Ukrajinu.
Podle textu společného memoranda budou do těchto tří kategorií zemí vyvezena lidská práva s různými přednostmi.

Strategická spolupráce v zemích určených pro rozšíření, což je Turecko a Západní Balkán, obsahuje tyto priority: účinnou a nezávislou justici, boj proti korupci, organizovanému zločinu a hospodářským zločinům, svobodu projevu a médií, nediskriminaci a ochranu práv zranitelných skupin včetně práv leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů a intersexuálů a ochranu menšin, zvláště Romů.

Co se týče Východního partnerského programu, je ambicí EU a RE  od Arménie po Ukrajinu rozvoj a spolupráce  při ochraně základních lidských práv a svobod, zajištění účinné a nezávislé justice, boj proti hrozbám vládě práva, výzvy informační společnosti, podpora demokratického vládnutí a budování udržitelné demokratické společnosti.

V zemích sousedících, tj. v Maroku a v Tunisku, se EU spolu s RE soustředí na posilování lidskoprávních institucí, prevenci mučení včetně zlepšení zacházení s vězni a zadržovanými osobami, svobodu projevu, médií a internetu, ochranu dětí před sexuálním vykořisťováním a násilím, dále na účinnou a nezávislou justici, protikorupční boj a boj proti finanční a hospodářské kriminalitě a na spolupráci v boji proti kybernetickým zločinům.

Ambiciózní záměry Evropské unie a Rady Evropy jsou podle memoranda naplánovány a uskuteční se v letech 2014 – 2020.

Irena Válová