Nejvyšší soud zpřísňuje tabulky pro určení „většího než malého“ množství drog

Obvinění se týká držení několika gramů drogy, kterou měl muž u sebe pro vlastní potřebu. Ilustrační foto: archiv

Množství „větší než malé“ u marihuany a pervitinu bude nově nižší. Nejvyšší soud, který pro potřeby policie a justice stanovuje, jaké množství drogy je už stíhatelné, zpřísnění tabulek vysvětlil nárůstem počtu uživatelů a rozmachem velkovýroby.

Hraniční množství dříve upravovalo nařízení vlády, tuto praxi ale ukončil Ústavní soud. Nově hodnoty stanoví trestní kolegium Nejvyššího soudu. Orientační hodnoty množství dorgy nebo látky drogu obsahující jsou uvedeny v příloze.

Nejvyšší soud ovšem ve svém stanovisku upozorňuje, že hodnoty uvedené v příloze jsou pouze orientační. „Je třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele,“ uvádí se ve stanovisku, které České justici poskytl mluvčí soudu Petr Knötig. Právě míra ohrožení zdraví nebo života při jednorázovém užití je rozhodující při určování množství většího než malého.

Zároveň ale musejí soudy brát ohled na další hodnotu, která vyjadřuje přítomnost účinné látky v konkrétní droze. Například u marihuany tabulka uvádí deset gramů konopné sušiny, která však musí zároveň obsahovat více než jeden gram účinné látky THC. Pokud nejsou obě hodnoty překonány, nejde v případě držení drogy pro vlastní potřebu o trestný čin, ale přestupek.

Konkrétně u marihuany soud zvolil přísnější měřítko než starší vládní nařízení, které zmiňovalo 15 gramů sušiny a 1,5 gramu THC. Přibývá totiž mladistvých uživatelů i velkoobjemových pěstíren. „Do této trestné činnosti je zapojena především vietnamská národnostní menšina, přičemž nárůst počtu odhalených pěstíren i kvality vyprodukované marihuany je od roku 2007 přímo alarmující,“ napsali soudci, kteří si při tvorbě tabulky vyžádali vyjádření mnoha institucí z oblasti justice, protidrogové prevence a zdravotnictví.

Podobně soud postupoval také u pervitinu. Jako větší než malé množství drogy stanovil 1,5 gramu, zatímco starší předpis určoval dva gramy. Původně komunitní charakter výroby pervitinu taktéž z velké části přebírají organizované skupiny, droga se stává černým exportním artiklem.

ÚS loni v srpnu zrušil část trestního zákoníku, díky níž vláda směla prostřednictvím svého nařízení určit trestné množství drog. Kritérium trestnosti by mělo vyplývat přímo ze zákona, jinak zůstane posuzování konkrétních případů plně v kompetenci justice, rozhodli tehdy ústavní soudci. Zároveň zrušili část vládního nařízení včetně tabulky vymezující „větší než malé množství“.

-rm, čtk-