O novelizaci občanského zákoníku ministerstva nemají velký zájem

Ministerstva se zatím příliš nehrnou do novelizace občanského zákoníku v oblastech, které se jich týkají. O připomínky jednotlivé resorty požádala první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová a stejnou otázkou, v čem jsou největší problémy dosavadní praxe, úřady oslovila i Česká justice.

Marvanová by o tom, kde jsou největší střety mezi novým občanským zákoníkem a dalšími předpisy, měla ráda jasno během dubna. Aspoň tak o tom mluvila koncem března v Českém rozhlase. „Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo všem resortům a různým dotčeným organizacím takový dotazník, kde vidí největší problémy. Takže my budeme řešit jenom problémy novelizací, které bude nezbytné tou novelizací vyřešit, a nikoliv to, co lze řešit výkladem,“ uvedla.

 Jenže se zdá, že se ministerstvům do rychlé novelizace nechce, a využijí spíš druhou lhůtu, kterou jim Marvanová dala. Své připomínky totiž mohou posílat až do konce letošního roku.

K úřadům, které už teď dílčí připomínky vznášejí, patří ministerstvo průmyslu a obchodu. „MPO připravuje návrh v podobě novely příslušných ustanovení občanského zákoníku, které se týkají ochrany spotřebitele, prodeje v obchodě a záruk, a to v návaznosti na požadavky práva ES. Práce na finalizaci návrhu jsou v běhu,“ uvedl mluvčí Tomáš Loskot. Podobně jsou na tom na ministerstvu zemědělství. „Ministerstvo zemědělství uvažuje o drobné úpravě několika zbývajících předpisů ve své působnosti, a to z hlediska jejich přizpůsobení právní terminologii nového občanského zákoníku,“ řekl České justici ředitel odboru komunikace Hynek Jordán.

Úřad ministra pro lidská práva a šéfa Legislativní rady vlády Jiřího Dienstbiera předpokládá, že se jeho náměty budou týkat například svěřeneckých fondů, bytových náhrad či kaucí při sjednávání nájemních smluv. Odeslat je chce po polovině dubna.

K úřadům, které nevidí s aplikací nového občanského zákoníku žádné problémy, i když nevylučují, že se s připomínkami do konce roku připojí, patří ministerstva životního psotředí, kultury nebo zahraničních věcí. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že žádný dotazník neobdrželo.

Sama náměstkyně Marvanová, která má koordinaci změn na starosti a zřídila pro to tzv. KANCL – komisi pro aplikaci nové civilní legislativy, není zastánkyní bezhlavých změn. „Já sdílím názor těch právníků, kteří říkají, že ještě horší než špatné zákony jsou zákony, které se neustále mění. Nejsem příznivcem neustálých novelizací zákonů,“ řekla Radiožurnálu.

Přesto zmínila některé oblasti, které podle jejího názoru bude třeba novelizovat. „Za všechny bych uvedla příklad dluhů vzniklých před manželstvím, za které by měl dlužit manžel majetkem, který získali oba manželé za manželství. Je to právě postižení společného jmění manželů. Nebo jsou to otázky záruční lhůty. Objevují se pochybnosti o svěřenských fondech v souvislosti s tím, že požadujeme vyšší transparentnost vlastnictví a tyto fondy jsou netransparentní. Takže tyto izolované otázky, těm se hodláme věnovat tak, aby v průběhu dubna, května padlo rozhodnutí, které ty problémy jsou akutní,“ uvedla Marvanová.

Robert Malecký