Neděle, 18. dubna, 2021

Prezident ESLP Dean Spielmann přijíždí do ČR

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na pozvání Ústavního soudu ČR přijíždí do České republiky prezident Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) Dean Spielmann. Už ve čtvrtek ráno bude u Ústavního soudu v Brně jednat na téma rozsudky ESLP v národní judikatuře. Prezident ESLP se v České republice setká s představiteli justice z řad soudců i advokátů. V pátek ho přijme prezident České republiky Miloš Zeman.

Prezidenta Evropského soudu pro lidská práva Deana Spielmanna doprovází národní soudce zvolený za Českou republiku Aleš Pejchal a zástupce registrara, tedy kanceláře soudu, Michael O´Boyle z Irska. Všichni tři zvolení justiční funkcionáři působili v justici dříve jako advokáti a obhájci.

„Se soudci Ústavního soudu bude jednat o Protokolu č.16 k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, který je výsledkem snah o posílení justičního dialogu mezi ESLP a vnitrostátními orgány a na základě kterého nejvyšší soudy smluvního státu mohou požádat ESLP o podání poradního stanoviska. Tento protokol, nazývaný též „protokolem dialogu“, byl otevřen k podpisům a následným ratifikacím členských států dne 2. 10. 2013 a ke dni 8. 4. 2014 byl podepsán deseti státy. Ratifikaci zatím neprovedla žádná ze zemí Rady Evropy, přičemž podmínkou vstupu v platnost je deset ratifikací. Přijetí protokolu by dle některých předpokladů mohlo vést k částečnému odbřemenění přetíženého ESLP,“ uvedl k jednání s prezidentem ESLP Spielmannem Ústavní soud.
Po jednání s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským se setká s nejvyššími funkcionáři Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou, místopředsedou Romanem Fialou a předsedy obou kolegií.

Poté bude Dean Spielmann  jednat představiteli České advokátní komory. V této souvislosti vydalo vedení České advokátní komory upozornění: „Vedení ČAK upozorňuje advokátní i laickou veřejnost, že dne 17. dubna 2014 bude ukončen provoz pobočky ČAK v Brně v Kleinově paláci od 12 hodin, a to z důvodu oficiální návštěvy předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku,“ objevilo se na stránkách ČAK.

V pátek 18. 4. 2014 dopoledne pak prezidenta ESLP Deana Spielamanna přijme v Praze prezident ČR Miloš Zeman.

Odpoledne se Dean Spielmann setká s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem, předsedou ústavně-právního výboru Parlamentu Jeronýmem Tejcem (ČSSD) a s Danou Váhalovou (ČSSD), která bude jednání přítomna z pozice místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Evropský soud pro lidská práva je institucí Rady Evropy.

Dean Spielmann studoval právo na katolické univerzitě v Belgii a na univerzitě v Cambridge ve Velké Británii. V roce 1989 se stal členem advokátní komory v Lucembursku, zasedal v Radě Evropské asociaci advokátních komor. Je odborníkem na správní právo, občanské a trestní právo a lidská práva. Od roku 2004 je soudcem ESLP, v roce 2012 byl zvolen prezidentem soudu.

Aleš Pejchal vystudoval právo na Karlově univerzitě v České republice. Od roku 1980 působil jako advokát, v letech 2009 – 12 byl místopředsedou České advokátní komory. Současně byl ve stejné době členem Výboru pro lidská práva Evropské asociace advokátních komor. Je autorem mnoha vyhledávaných odborných publikací, v České republice byl zvolen právníkem roku 2007 v oboru občanských a lidských práv a práva ústavního. V roce 2012 byl zvolen soudcem Evropského soudu pro lidská práva.

Michael O´Boyle pochází z irského Belfastu, vystudoval právo na univerzitě ve Qeensu. Právo studoval dále na Harvardské univerzitě. Působil jako obhájce a vyučoval veřejné právo na univerzitě v Qeensu. Od roku 2006 je zástupcem registrara u Evropského soudu pro lidská práva.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY