Neděle, 18. dubna, 2021

Rusko neobnoví trest smrti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vyloučení z orgánů Parlamentního shromáždění Rady Evropy neopravňuje Rusko zrušit moratorium na trest smrti, uvedlo v souvislosti s hlasováním o Ruské federaci tamní ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo odpovídalo na otázku agentury Interfax, zda v případě, že budou Rusku odebrána hlasovací práva ve Shromáždění kvůli Ukrajině, mohlo by v reakci ukončit moratorium na trest smrti.

Ruské ministerstvo spravedlnosti odkázalo k právnímu názoru Ústavního soudu Ruské federace, podle kterého není možné v Rusku použít trest popravou od roku 1997. To je rok, kdy Rusko přistoupilo k Protokolu č. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod obsahující zákaz trestu smrti.

Trest smrti byl v Rusku nahrazen trestem doživotního vězení. Moratorium vypršelo v lednu 2010, ale mezitím bylo prodlouženo do ratifikace Protokolu ruským parlamentem.

Rusko se podle poslední statistiky dostalo až na třetí místo v počtu podaných stížnosti na porušení základních práva a svobod k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP), a to tak, že začal spolupráce mezi ministerstvem spravedlnosti Ruské federace, Ruskou advokátní komorou a Kanceláří ESLP, pod jejímž vedením začali pracovat přechodně ruští právníci a předběžně vyřizovat  podané stížnosti.

Nejvyšší počet stížností byl podán proti Ukrajině (15 500 stížností) a proti Itálii (14 700 stížností).

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY