Vlasta Parkanová se zřejmě domůže nahlédnutí do svého spisu

Bývalá poslankyně a ministryně obrany za TOP 09 Vlasta Parkanová už sedm let čeká, jak o ní bude rozhodnuto. Foto: archiv

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze uloží policejnímu orgánu, aby bez zbytečného odkladu a po dohodě s obhájcem umožnil obviněné Vlastě Parkanové nahlédnout do trestního spisu v případu CASA, a to s přihlédnutím k realizaci jejích ústavních práv.

Tak zní závěr odpovědi státního zástupce VSZ v Praze Jana Kořána na žádost Tomáše Sokola o přezkum původního rozhodnutí policie, kterým sice nebyla žádost Parkanové o možnost nahlédnout do spisu zamítnuta, ale nebylo jí ani vyhověno. Parkanová se pokouší do spisu nahlédnout od loňského roku. O rozhodnutí VSZ informoval jako první Český rozhlas.

Státní zástupce Jan Kořán takto rozhodl v závěru svého sdělení s přihlédnutím k realizaci jejích ústavních práv, a to přesto, že se ztotožnil s argumenty policistů, proč neumožnit Parkanové nahlížení do spisu. S odkazem na rozhodnutí ÚOOÚ považuje také on zveřejnění spisu včetně protokolů o výsleších 37 svědků za protizákonné jednání Parkanové. Státní zástupce dále vyjadřuje názor, že trestní řád a zejména §8b o zákazu zveřejňovat  informace z trestního řízení osobami, které se s informacemi v rámci řízení seznámily, se ve skutečnosti vztahuje na obviněné a jejich obhájce. Z textu státního zástupce však vyplývá, že zákaz zveřejnění se týká pouze totožnosti osob nebo firem, nikoli například obsahu výpovědi svědka.

Osoby, kterým byly poskytnuty  informace pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo k výkonu plnění povinností podle zvláštního zákona, jsou osoby rozdílné od orgánů činných v trestním řízení a komentář k trestnímu řádu obsahuje jejich demonstrativní výčet. Tyto osoby nesmějí získané informace dále šířit, odkazuje státní zástupce k publikaci Prof. Pavla Šámala Trestní řád, Komentář. Může jít o znalce, tlumočníka, obhájce, svědka, osobu nahlížející do spisu. Mezi výčtem těchto osob není uvedena osoba obviněného proto, že je to právě obviněný, koho zákon zákazem zveřejňování informací chrání před zjištěním jeho totožnosti. Neznamená to, že obviněný může sám takové informace získané legálně z trestního spisu ohledně svědků, tlumočníků, znalců  zneužít tím, že zveřejní informace o jejich totožnosti, píše státní zástupce Kořán.

Pokud by zákonodárce neměl takový úmysl, v textu zákona by uvedl, že zákaz zveřejnění informací z trestního řízení se nevztahuje na osobu obviněného případně jeho obhájce, vyvozuje státní zástupce.

Vlasta Parkanová na svém webu parkanova.cz zveřejnila velkou část trestního spisu, což vedlo podle státního zástupce ke zjištění totožnosti spoluobviněného a 37 svědků.

Podle vyjádření státního zástupce Jana Kořána by měl případ CASA dospět ke svému konci v řádu měsíců. Jak vyplývá z jeho přípisu, v současnosti zbývá přeložit 2000 stran dokumentů zajištěných španělskou prokuraturou u společnosti EADS a následně přeložené dokumenty předat znalecké společnosti American Appraisal s.r.o. k doplnění znaleckého posudku.

Irena Válová