Pondělí, 8. března, 2021

Evropští advokáti jsou znepokojeni návrhem nepřiznávat odměnu u sporů do 10 tisíc

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Instituci sdružující evropské advokátní komory zaskočil český návrh nepřiznávat odměnu advokátovi při soudním řešení pohledávek do výše 10.000,- Kč. Znepokojení nad novelou občanského soudního řádu, jak je právě projednávána v poslanecké sněmovně, vyjadřuje v dopise premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi sněmovny Janu Hamáčkovi a  předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi prezident Evropské rady advokátních komor (CCBE)  Aldo Burgarelli.

„Pochopili jsme, že pokud by novela byla přijata, znamenalo by to v případě soudního řešení pohledávek v nominální hodnotě do 10.000,- Kč (přibližně 370 euro) vypuštění odměny advokáta z jinak uznaného nároku na náhradu řízení, jež je tradičně uplatňován stranou ve sporu úspěšnou,“ píše v dopise předsedovi české vlády a dalším politikům prezident Evropské rady advokátních komor Aldo Burgarelli.

Podle dřívějšího stanoviska České advokátní komory záležitost s uzákoněním nepřiznání odměny advokátovi v případě soudu o pohledávku do výše 10.000 Kč pochopili evropští advokáti českou konstrukci dobře. Bylo to ostatně představenstvo  ČAK, které se v dubnu rozhodlo Evropskou asociaci advokátních komor o této věci informovat a požádat ji o stanovisko.

„Pokud bude mít někdo pohledávku do deseti tisíc korun, třeba za nevyplacenou mzdu, nebo se bude chtít bránit neoprávněné žalobě za nějaký neexistující nedoplatek, bude se (byla-li by ona navrhovaná novela schválena) obávat jít za advokátem, neboť náklady na něj nedostane zpět, stejně jako soudní poplatek. Fakticky by to mohlo znamenat, že spravedlnost v ČR bude existovat jen od deseti tisíc a jedné koruny nahoru,“ vysvětluje ČAK, co by novela znamenala pro občany a protestuje proti označení pohledávky do výše 10.000,- Kč jako bagatelní. „Ve státě, kde je minimální mzda 8500 korun a minimální důchod ještě nižší, je takové označení výsměchem řadě občanů,“ uvádí ČAK.

Prakticky by měl každý vítězný spor o pohledávku do deseti tisíc korun, ať už jde o dlužný nájem, nevyplacenou výplatu, neoprávněně účtovanou platbu nebo dluh napříště zaplatit ve skutečnosti ten, kdo spor zažaluje a vyhraje, takže sice dostane deset tisíc korun, ale současně jako vítěz sám uhradí náklady obhajoby a soudní poplatek. Opatření tak dopadne na všechny, kteří by se chtěli soudit o částku nižší než deset tisíc korun.

Nápad uzákonit nepřiznání úhrady nákladů řízení vítězné strany sporu o částky do výše deset tisíc korun považuje Evropská asociace advokátních komor za porušení principu rovnosti, práva na spravedlivý proces i práva na právní pomoc. Žádá proto české politiky „zdvořile o zvážení odstranění předmětného ustanovení“ z návrhu zákona s odkazem na judikaturu českého Ústavního soudu  i vzhledem k námitce z praxe, totiž že právní pomoc v případech sporů o pohledávky do výše 10 tisíc korun začnou poskytovat neprofesionálové a jiné osoby, než advokáti.

„CCBE se domnívá, že judikatura českého Ústavního soudu ustáleně konstatuje, že právo úspěšné procesní strany vůči neúspěšné straně řízení na náhradu nákladů patří k základním principům, které se v civilním sporném procesu uplatňují. Dle judikatury Soudu by absence kompenzace byla zcela v rozporu s ochranou rolí občanského práva procesního, neboť vítězná strana by při oprávněné ochraně svých práv napadených poraženou stranou musela nést finanční ztrátu sama (sp.zn.I ÚS 3923/11) . Toto by se dalo považovat za porušení principu rovnosti ve smyslu článku 37 Listiny základních práv a svobod (sp. Zn. I ÚS 669/13).,“ uvádí ve svém stanovisku Evropská asociace advokátních komor.

„Principy spravedlivého procesu, principy rovnosti v procesu jsou při tom základními zásadami společnými soudním soustavám všech evropských států,“ upozorňuje v dopise českým politikům prezident Evropské asociace advokátních komor Aldo Burgarelli.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY