Jan Karabec odmítá být spojován se sci-fi akcí

Budova Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ilustrační foto: Petr Stříbrný

Jako náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze měl Jan Karabec do září 2012 podle tehdejšího organizačního řádu na starosti zahraniční záležitosti, odbor netrestní a přezkumu a odbor analytický a informační, který se zabývá převážně legislativou. Žádný z těchto odborů neměl žádnou přímou ani nepřímou návaznost či vazbu na odbor závažné hospodářské a finanční kriminality nebo na odbor trestního řízení, tedy na odbory, kde je vykonáván dozor neb dohled nad trestním řízením. I z tohoto důvodu stál někdejší náměstek Vrchního státního zástupce v Praze Jan Karabec mimo pozornost tisku, takovou pozornosti navíc nikdy nevyhledával. Přesto se o něm v tisku píše jako o „atentátníkovi“.

Série údajných odposlechů za ublížení na zdraví a jízdu v opilosti nepravomocně odsouzeného Romana Janouška, který hovoří s neztotožněnými osobami, je v tisku publikována opakovaně včetně výroků o tom, že někdejší náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Jan Karabec byl kýmsi vybrán za atentátníka – černou vdovu proti současné vrchní státní zástupkyně v Praze Lence Bradáčové.

„K této záležitosti jsem se vyjadřoval opakovaně s tím, že tyto osoby jsem nikdy neviděl, neslyšel, nesetkal jsem se s nimi a neznám je,“ uvedl na dotaz České justice státní zástupce JUDr. Jan Karabec. „Ta věc nemá žádný reálný základ,“ dodává státní zástupce, který rezignoval na funkci náměstka VSZ v Praze v září 2012 a stal se řadovým státním zástupcem, přičemž atentátníkem se podle obsahu údajných odposlechů měl stát na jaře 2013.

„Je to neuvěřitelný nesmysl, v té době jsem nebyl funkcionářem státního zastupitelství, byl jsem řadovým státním zástupcem bez možnosti dostat se k jakýmkoli materiálům,“ říká Jan Karabec. „Před tím jsem byl náměstkem pro zahraničí, odbor netrestní a přezkumu a odbor analytický a informační, tedy odborů, které nemají ani zčásti jakoukoli návaznost na činnost odboru trestního a tzv. odboru šestého,“ vysvětluje s tím, že takové výmysly může šířit pouze ten, kdo nezná systém práce a organizace úřadu státního zastupitelství. Státní zástupci jmenovaných odborů nepřicházeli s kauzami odboru závažné hospodářské a finanční kriminality nebo odboru trestního  do kontaktu.

„Pro znalce našeho prostředí jde o nesmyslnou konstrukci, která nemá s realitou nic společného,“ říká s tím, že takto jsou výroky o atentátníkovi nebo černé vdově chápány mezi profesionály na státním zastupitelství včetně funkcionářů.

Na dotaz, co si o celé záležitost myslí, proč o něm někdo šíří, že je atentátník, zda jsou výroky namířeny proti němu osobně a proč, odpovídá:

„Nevím, čeho chtějí ti lidé dosáhnout. Naprosto odmítám další debatu o nesmyslu, zásadně se ohrazuji proti takovým nařčením, vylučuji, že by se kdy něco takového stalo a zásadně odmítám být spojován s touto sci-fi akcí,“ uzavírá pobouřeně s dovětkem, že jakékoli další komentáře by považoval za bulvární záležitost, a proto se jich jako státní zástupce a profesionál zdržuje.
-red-