Justice řešila rozvod 20 let, muž má šanci na vyšší odškodnění

Nejpozději v pátek o půlnoci by případná stížnost měla být na Ústavním soudu. Foto: Mediafax

Ústavní soud (ÚS) dal šanci na vyšší odškodnění muži, jehož majetkové záležitosti po rozvodu řešila justice téměř 20 let. Nemovitý majetek zatím prudce měnil hodnotu a náklady na soudní poplatky šly do statisíců. Žalobu proti nesprávnému úřednímu postupu, který spočíval v nepřiměřeně dlouhém řízení, musí znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 2.

Vzniklou škodu a nemajetkovu újmu vyčíslil někdejší úspěšný sportovec na 8,4 milionu korun, justice mu přiznala jen 182.375 korun. Podle ústavních soudců je však při vyčíslení náhrady nemajetkové újmy v podobných případech nutné přihlížet nejen ke kritériím, která vyjmenovává zákon, ale i k dalším relevantním okolnostem.

V tomto případě je podle ÚS specifickým kritériem mimořádná doba – konkrétně 90. léta minulého století, kdy po pádu totality procházel trh s nemovitostmi, stejně jako celá společnost, bouřlivými změnami. Trvající soudní řízení znamenalo pro oba bývalé manžele dlouhou nejistotu.

„Pokud obecné soudy při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění mechanicky uváží toliko kritéria explicitně v zákoně vyjmenovaná, aniž by se vůbec zabývaly existencí dalších relevantních okolností případu, poruší základní právo poškozeného,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Původní řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů začalo podáním žaloby na muže v prosinci 1988, skočilo verdiktem Nejvyššího soudu v červenci 2008. Kvůli změnám cenových předpisů a růstu cen se opakovaně zpracovávaly nové znalecké posudky. Růst hodnoty nemovitostí se projevoval též ve výši soudních poplatků a nakonec i v podílu, který musel muž zaplatit bývalé manželce.

Vypořádání majetku je nutný následek rozvodu. „Stěžovatel v zásadě neměl jinou možnost než v řízení setrvat až do konce,“ zdůraznil Ústavní soud.

-čtk-