Marvanová s Bradáčovou proti fondům, Polčák nevěřil svým uším

Europoslanec Stanislav Polčák Foto: Mediafax

Vrchní státní zastupitelství v Praze navrhuje zrušit nově vzniklý institut svěřenských fondů, jež je součástí NOZ. Oznámila to v debatě s poslancem Stanislavem Polčákem na ČT náměstkyně ministerstva spravedlnosti Hana Marvanová, která by si podle svých slov „nedovolila brát varování doktorky Bradáčkové na lehkou váhu“. Na námitku  Stanislava Polčáka ohledně souladu s ústavou řekla, že s ústavou nemá problém. „To komunisté také neměli,“ zdůraznil poslanec Polčák (TOP09/STAN).

Kvůli návrhu Vrchního státního zastupitelství v Praze zrušit čerstvě vzniklý institut svěřenských fondů se v příštích dnech uskuteční schůzka za účasti reprezentantů Nejvyššího státního zastupitelství Policie ČR i ministerstva financí. Podle náměstkyně ministerstva spravedlnosti Hany Marvanové představují svěřenské fondy Pandořinu skříňku umožňující odklánění nezdaněného majetku. „U nás je velký předpoklad, že budou sloužit k praní špinavých peněz, takže jsem jednoznačně pro zrušení,“ uvedla Marvanová v České televizi.

„Ve chvíli, kdy jsou pro zrušení orgány činné v trestním řízení a Vrchní státní zastupitelství v Praze, nemohu brát varování doktorky Bradáčové na lehkou váhu, to bych si nedovolila, když poslanci chtějí bojovat proti korupci,“ uvedla v debatě Marvanová.

Poslanec Stanislav Polčák v reakci vznesl otázku, co se stane se svěřenskými fondy, které mezitím vzniknou zcela v souladu se zákonem a jak je to konformní s ústavou? Dále pak upozornil, že svěřenské fondy, které existují v mnoha civilizovaných zemích a jsou určeny především ke správě rodinného majetku, vznikají smlouvou a notářským zápisem, vložený majetek lze dohledat a vlastník ve skutečnosti odděluje zakladatelskou smlouvou majetek od svého majetku. Aby takto vznikl svěřenský fond s nezdaněným majetkem, vůbec není možné a trestní právníci neumí správně vykládat civilní právo. Pokud by se zakladatel dopustil jednání v rozporu s platným právem, bylo by takové jednání neplatné a fond nevznikne, navíc takovou situaci už nyní řeší trestní zákon, vyjmenoval poslanec Polčák.

„Já nemám problém s ústavou,“ odpověděla Hana Marvanová, na což Stanislav Polčák reagoval doslova takto: „Komunisté také neměli problém s ústavou, paní doktorko.“

Hana Marvanová naopak na rozdíl od Stanislava Polčáka tvrdila, že „u svěřenských fondů majetek nemá vlastníka“. „Jsme v zemi, kde se několik let bojuje proti korupci a odklánění majetku. Jsem na straně orgánů činných v trestním řízení a FAÚ,“ zopakovala Marvanová.

„Ještě před rokem bych nevěřil, že bývalá disidentka bude sloužit pod bývalou komunistkou a pod stranou, která má v čele estébáka,“ uvedl na konec debaty v ČT poslanec Stanislav Polčák.
-ire-