Pondělí, 19. dubna, 2021

Předseda Krajského soudu v Ústí byl vybírán neobjektivně, tvrdí petice soudců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Několik desítek soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem nesouhlasí s průběhem a výsledkem volby nového předsedy soudu. Podepisují petici proti doporučení výběrové komise jmenovat dosavadního předsedu Okresního soudu v Mělníku Jana Veselého. Česká justice má text prohlášení k dispozici.

Nespokojeným soudcům, kterých bylo koncem minulého týdne zhruba třicet, se nelíbí údajná zjevná neobjektivnost výběru a předem určená diskriminace některých účastníků výběrového řízení. Pod prohlášením jsou podpisy soudců jak z krajského soudu, tak z okresních soudů v severočeském obvodu.

„Domníváme se, že zcela v rozporu se zásadou objektivity a transparentnosti bylo předem zadáno výběrové komisi, že vítězem výběrového řízení nemůže být soudce z příslušného soudu, čímž byli předem diskriminováni dva z kandidátů, a to JUDr. Iveta Hendrychová a Mgr. Ondřej Peřich, kteří, jako dosavadní místopředsedové Krajského soudu v Ústí nad Labem, jsou detailně seznámeni s chodem soudu, s jeho řízením na jednotlivých úsecích, a mají zkušenosti s vedením jak samotného Krajského soudu v Ústí nad Labem (včetně pobočky v Liberci), tak i jednotlivých okresních soudů,“ píše se v prohlášení.

Dopis hodlají soudci odeslat ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO) v průběhu tohoto týdne. Přesné číslo iniciátorka prohlášení Zdeňka Hošková nezná. „Ještě to nemáme zkompletované od okresních soudů v kraji,“ řekla České justici Hošková, soudkyně krajského soudu. Jde prý ale o desítky podpisů.

Nespokojení soudci napadají slova první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hany Marvanové, které předsedala výběrové komisi. Ta se ještě před konáním výběrového řízení nechala slyšet, že problém justice je v určité zapouzdřenosti a výběrové řízení má krajské soudy otevřít i lidem, kteří u nich dosud nepracovali. „Mohou přinést nový vítr, vlastní pohled,“ uvedla tehdy Marvanová pro Českou justici.

Signatáři petice poukazují i na spojení Hany Marvanové s dočasně zproštěným soudcem ústeckého krajského soudu René Příhodou. „O objektivitě výběrového řízení máme pochybnosti i s ohledem na fakt, že předsedkyně výběrové komise Mgr. Hana Marvanová zastupovala ve stížnostním řízení před Ústavním soudem ČR JUDr. René Příhodu, kárně i trestně stíhaného v souvislosti s výkonem soudcovské funkce, právě proti současnému vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem, jemuž pak nebylo v rámci výběrového řízení umožněno se k jednotlivým kandidátům vyjádřit,“ píše se v prohlášení severočeských soudců.

Náměstkyně Marvanová reagovala slovy, že „dopisu nerozumí, protože proběhlo řádné a transparentní výběrové řízení dle pravidel“.

Vedle Veselého, který by měl přijít z Mělníku, a Hendrychové s Peřichem, kteří jsou místopředsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, se výběrového řízení účastnil ještě soudce Okresního soudu v Teplicích Miroslav Čapek. Tím, že neuspěl nikdo z dosavadního vedení soudu, byla prý přerušena kontinuita ve vedení severočeské justice. „Dovolujeme si poznamenat, že s ohledem na personální obsazení soudů v severních Čechách, i s ohledem na přetíženost soudů a nápad, na některých úsecích až několikanásobně převyšující republikový průměr, již v současné době většina z nás pracuje na pokraji sil, na úkor svého volného času a na úkor soukromého života. Domníváme se proto, že v tomto ohledu není třeba dosavadní trend měnit a že způsob, jakým dosavadní místopředsedové Mgr. Peřich a JUDr. Hendrychová své úseky vedli, nemůže být posuzován v jejich neprospěch, ale je naopak velmi cennou devizou, která byla postupem výběru vítěze výběrového řízení promrhána,“ píší nespokojení soudci.

Ministryně Válková zatím neoznámila, kdy prezidentovi navrhne ke jmenování nového předsedu ústeckého krajského soudu a zda se ztotožní s doporučením komise. Podle informací České justice má sama určité pochybnosti a je možné, že se bude chtít s některými kandidáty osobně setkat.

Naopak bezesporná je situace kolem výběru předsedy Krajského soudu v Brně, kde se výběrové řízení konalo ve stejný den. Vítěze, dosavadního místopředsedu Vrchního soudu v Praze Milana Bořka, je ministryně podle všeho ochotna ke jmenování navrhnout. S Bořkem se má v pondělí setkat.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY