Senát schválil prezidentovi soudce Šimíčka a Lichovníka, Nykodýma odmítl

Ústavní soudce Vojtěch Šimíček Foto: NSS

Senát se dnes částečně ztotožnil s návrhem prezidenta Miloše Zemana na jmenování tří nových  soudců Ústavního soudu České republiky. Za soudce Stanislava Balíka, který skončil 16. května 2014, Michaelu Židlickou, které skončí funkční období 16. června 2014 a za soudkyni Ivanu Janů (do 16. září 2014) navrhoval prezident Jiřího Nykodýma, Vojtěcha Šimíčka a Tomáše Lichovníka. Všechny tři kandidáty podpořil ústavně-právní výbor senátu. Dnes odpoledne plénum Senátu schválilo za nové ústavní soudce Vojtěcha Šimíčka a Tomáše Lichovníka. Jiří Nykodým v senátním hlasování neprošel. 

Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, PH.D. (1969)  je soudce Nejvyššího správního soudu, kde předsedá senátu pro agendu voleb a politických stran. Současně předsedá kárnému senátu ve věcech kárné odpovědnosti soudců. Vyučuje na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, přednášel na katedře společenských věd Vojenské akademie v Brně, na Vysoké škole CEVRO. Působil ve funkci předsedy rozkladové komise pro uprchlíky při ministerstvu vnitra. Řadu let byl asistentem soudce Ústavního soudu Vojena Guettlera.

Soudce Vojtěch Šimíček předsedal sedmičlennému senátu, který rozhodl v roce 2010 o rozpuštění Dělnické strany. Podle zdroje České advokátní komory měl za tento počin obdržet ocenění právník roku v kategorii správní právo, avšak cenu odmítl se sloy, že takovou cenu by soudce přijmout neměl: „Ocenění vypadalo jako ,za rozpuštění Dělnické strany‘. Takovou cenu by soudce přijmout neměl. Nad soutěží má záštitu ministr spravedlnosti, v porotě sedí jeho náměstek,“ uvedl tehdy soudce Šimíček, který poukázal, že mu také roce volala  mluvčí tehdejšího ministra pro lidská práva Michaela Kocába, když měl obdržet i cenu Gypsy Spirit, udělovanou za pomoc Romům. „To už by bylo úplně nepřijatelné, na ní se přímo podílí Úřad vlády. Bylo by velmi nevhodné, aby se účastník řízení – v tomto případě navíc vláda! – podílel na předání ceny soudci za ,hezké rozhodnutí‘,“ řekl k tomu Šimíček. „Soudci by nikdy neměli mít dojem, že jsou někomu za cokoliv vděčni. Tento dojem nutně vyvolává pocit závislosti,“ komentoval situaci Vojtěch Šimíček.

Soudce, který hájí soudce
JUDr. Tomáš Lichovník (1964) je místopředseda Krajského soudu v Brně a předseda jihlavské pobočky KS v Brně. Kariéru právního profesionála začal v roce 1986 jako podnikový právník Československých státních drah v Olomouci. Od roku 1990 byl podnikovým právníkem Stavebního podniku Žďár nad Sázavou. V roce 1992 se stal soudce a poté předsedou Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. V Letech 2005 – 2008 byl místopředsedou Soudcovské unie a od roku 2008 až dosud této organizaci předsedá. Pode prezidenta se od začátku soudcovské praxe zaměřuje na občanskoprávní agendu včetně péče o nezletilé a záležitosti se zahraničním prvkem.

Tomáš Lichovník se opakovaně zastává soudců proti moci výkonné. Nesouhlasí s represí a opakovaně apeluje na stát, aby přispěl k efektivitě soudů a právním vzděláváním a budováním právního povědomí u lidí hledal cestu, jak snížit obrovský počet občanských sporů, které by měly být řešitelné jinou, než soudní cestou.

JUDr. Jiří Nykodým  (1945) již byl ústavním soudcem od roku 2003 do 17. prosince 2013, kdy mu skončilo funkční období. Od té doby opět působí v advokacii, kterou praktikoval převážnou část života. Působil v oborech práva občanského, trestního i správního. Podle prezidenta republiky se jako advokát od roku 1989 podílel na procesu privatizace české advokacie, je spoluautorem zákona o advokacii a vedl přípravu vzniku advokátních tarifů. V roce 1997 se stal členem kolegia ministryně spravedlnosti a dva roky poté členem Legislativní rady vlády. V letech 1998 – 2003 se účastnil prací na harmonizace českého právního řádu s předpisy Evropské unie. V roce 2008 byl vyhodnocen právníkem roku v oboru občanské právo. Je spoluautorem komentářů k občanskému zákoníků a Slovníku českého práva.

Soudce, který kritizuje zneužívání trestního práva a rozhodl kauzu Nádvorník, Senátem neprošel

V prosinci loňského roku, když Jiřímu Nykodýmovi skončilo funkční období u Ústavního soudu, upozornil soudce v tisku, že nadcházející období bude pro Ústavní soud složité:  „Teď soud nepochybně čeká řada nepopulárních rozhodnutí,“ řekl Nykodým. Půjde podle něj o kolize práv a zájmu, které nebudou mít jednoduchá a líbivá řešení. Ve čtvrtečním hlasování v Senátu však nakonec jeho jméno jako jediné neprošlo.

K úspěchům svého funkčního období tehdy Nykodým uvedl postupnou deregulaci nájemného. „To bylo potřeba, aby majitelé nedotovali bydlení těm, co to nepotřebují,“ řekl. Za problém však označil to, že zároveň nevznikl zákon o sociálním bydlení a že se obce masivně zbavují bytového fondu. Jiří Nykodým byl též  zpravodajem v řízení, které vyústilo ve zrušení úpravy zdravotnických standardů a nadstandardů. Jako zpravodaj připravoval také nález o protiústavnosti letošní úhradové vyhlášky.

Další jeho nálezy často kritizovaly porušování práv v trestním řízení, nedůslednost a formalismus soudů, zneužití vazby, odposlechů, stejně jako nedůvodné omezování způsobilosti k právním úkonům. „Zmínit lze nálezy týkající se domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor – mediálně známý je například nález týkající se policejního zásahu v budově České televize,“ uvedl  loni generální sekretář soudu Ivo Pospíšil. Nykodým sám řadí k významným nálezům ten, jímž v roce 2005 potvrdil zvolení senátora Jana Nádvorníka, když před tím volby anuloval Nejvyšší správní soud.

-ire-