Začíná debata o vyšetřovací komisi ke zprávám BIS

Zřízení nezávislé vyšetřovací komise, která by prověřila zprávy BIS z minulých let, bude podle oznámení sdružení Vraťte nám stát důležitým bodem diskuse na téma „Česká demokracie ve světle odposlechů“, která se uskuteční v polovině května. Diskuse se zúčastní aktivistka sdružení a náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová, člen Nadačního fondu proti korupci a bývalý ředitel ÚZSI Karel Randák spolu s předsedou ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny Jeronýmem Tejcem (ČSSD).

Východiskem debaty se podle oznámení sdružení stanou neztotožněné a nezákonně uniklé údajné odposlechy v případu Roman Janoušek.

„Nově zveřejněné odposlechy „politického podnikatele“ Romana Janouška opět poskytují zneklidňující vhled do zákulisí české politiky a veřejné správy . Tyto odposlechy pouze potvrzují alarmující zprávy BIS z posledních let o prorůstání organizovaného zločinu do politiky, veřejné správy a justice. Co to vše vypovídá o stavu naší současné demokracie?“ táže se v oznámení o akci sdružení Vraťte nám stát. Avízo na událost je doplněno upozorněním, že „důležitým bodem diskuse bude i možnost zřízení nezávislé vyšetřovací komise, která by prověřila zprávy BIS z minulých let“.

Na dotaz České justice, zda má jít o parlamentní vyšetřovací komisi nebo občanskou či jinou komisi, jaká je představa o členech takové komise a jakou metodou či technikou by prověřovali členové komise zprávy BIS, nám  předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu JUDr. Jeroným Tejc sdělil: „Nemyslím si, že by BIS měla být prověřována jinak, než podle zákona. Představu, že komise složená z neposlanců bude vyšetřovat BIS, považuji za nebezpečnou,“ uvedl Jeroným Tejc.

Podle jeho slov byl k debatě přizván zřejmě proto, že je dlouhodobým kritikem systému kontroly nad BIS, o kterém má vlastní představu. „Kontrolní mechanismy nad BIS jsou velmi malé, má je vláda a selhání BIS je proto logicky selháním vlády,“ sdělil předseda ústavně právního výboru. „Jsem pro jiný, dvoustupňový model kontroly,“ řekl.
Podle jeho názoru by k současnému kontrolnímu tělesu, kterým je Stálá komise pro kontrolu Bezpečností informační služby s kompetencí kontrolovat, zda činnost BIS je v souladu se zákonem, měl přibýt druhý stupeň. Šlo by o tříčlenný kontrolní orgán, jehož členové by měli příslušné prověření a oprávnění ke kontrole BIS v případě podezření z porušení zákona či jiného excesu.

Předpokladem takové změny by ovšem byla změna zákona a jednacího řádu sněmovny. S tímto systémem kontroly by podle informace České justice neměla problém sama BIS, sdělila nám osoba obeznámená s fungováním služby. BIS se nebrání vyšší kontrole, naopak kontrola prostřednictvím orgánu složeného z respektovaných osob, kterým by byly zpřístupněny dokumenty BIS a jejichž poslední slovo by bylo bráno jako danost, by byla žádoucí a o takovém systému se debatuje už patnáct let. Jak stávající kontrola činnosti, tak i eventuálně nový systém však vždy musí podléhat striktně zákonu a odehrávat se podle zákona, zdůrazňuje osoba, která nemůže vystoupit veřejně.

Také Jeroným Tejc pak k eventuálnímu zřízení vyšetřovací parlamentní komise k prověření zpráv BIS a k jejím členům uvedl, že obecně parlamentní komise mohou být doplněny i o další osoby z řad veřejnosti, o kterých hlasují poslanci, avšak vše se musí odehrávat podle zákona včetně oprávnění a prověření osob z řad veřejnosti, zdůraznil.

Úmysl Hany Marvanové, Karla Randáka a jejich hosta Jeronýma Tejce debatovat o zřízení občanské či parlamentní vyšetřovací komise k prověření zpráv BIS zaujal i samotnou BIS, která na žádost České justice o stanovisko nevydala obvyklé vyjádření, že tajná služba je z podstaty tajná, nýbrž poskytla podle slov mluvčího Jana Šubrta „zatím jen stručné, obecné vyjádření“ s tím, že v okamžiku zřízení vyšetřovací komise je připravena vydat obsáhlejší a konkrétnější stanovisko.

„Vždy budeme respektovat práci jakéhokoliv kontrolního útvaru, který bude mít k vyšetřování činnosti BIS zákonné oprávnění. Vytvoření komise, o které píšete, je zatím – jak ostatně uvádí připojený text – v rovině diskusí. V okamžiku, kdy diskuse vyústí ve zřízení vyšetřovací komise, rádi poskytneme konkrétnější a obsáhlejší vyjádření,“ uvedl pro Českou justici mluvčí BIS Jan Šubrt.

Irena Válová