Neděle, 18. dubna, 2021

ČNB potvrdila rozhodnutí o odebrání licence kampeličce WPB

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bankovní rada ČNB potvrdila odebrání licence spořitelnímu družstvu WPB Capital. O povolení působit jako družstevní záložna společnost přišla počátkem dubna, proti rozhodnutí ČNB ale podala rozklad. WPB tvrdí, že se centrální banka snaží kampeličku ekonomicky zničit.

Rozhodnutí o zamítnutí rozkladu České justici potvrdily dva důvěryhodné zdroje. WPB později informaci potvrdila na svých internetových stránkách. „Obavy WPB Capital z neobjektivnosti členů bankovní rady České národní banky se bohužel potvrdily, když dne 24. 06. 2014 bylo družstvu doručeno jejich rozhodnutí o podaném rozkladu proti odejmutí povolení působit jako družstevní záložna, kterým toto odnětí licence nabylo právní moci. ČNB tak definitivně dosáhla svého cíle, který si stanovila již na počátku před více než rokem, kdy bylo správní řízení s WPB zahájeno, tedy zlikvidování dalšího spořitelního družstva,“ uvedla WPB.

WPB napadla už dubnové prvostupňové rozhodnutí centrální banky. ČNB dospěla podle WPB k tomuto rozhodnutí až po téměř 11 měsících, tedy po čase, který několikanásobně překročil zákonem povolenou dobu 120 dní. Nestandardní délku tohoto řízení chápe WPB jako snahu ČNB o ekonomickou likvidaci družstva bez nutnosti vydat rozhodnutí. Proto se WPB rozhodlo 19. května podat stížnost Komisi evropských společenství a minulý týden žalobu k soudu o náhradu škody. 

„WPB Capital by na tomto místě rádo poděkovalo všem svým členům za jejich obrovskou podporu, kterou družstvu vyjadřovali po celou dobu správního řízení. Této podpory si velice váží a ujišťuje členy, že i nadále bude dělat vše pro to, aby tato cílená likvidace ze strany ČNB byla patřičně prošetřena a nezůstala bez následků pro jejich viníky. WPB je rádo, že mohlo všem členům poskytovat konkurenceschopné produkty a poskytovat profesionální servis,“ píše se v prohlášení společnosati WPB Capital. O termínu výplat vkladů budou členové informováni prostřednictvím Fondu pojištění vkladů.

Během řízení ČNB opakovaně porušovala dle názoru WPB správní řád a další zákony. Podklady, některé nezákonně získané nebo tvořené anonymními udáními, prý zařazovala se zpožděním, libovolně přesouvala mezi různými spisy a neprováděla jejich řádné dokazování. Na tyto okolnosti upozornilo družstvo i Ústavní soud. 

Hlavním důvodem odebrání licence bylo údajně poskytování tzv. finanční asistence, kterou vyhláška ČNB zakazuje. „Tato vyhláška je ovšem v přímém rozporu se zákonem o obchodních korporacích, který finanční asistenci výslovně povoluje. Navíc tato údajná finanční asistence nebyla vůbec řádně prokázána,“ sdělila záložna. Podle dnešního vyjádření záložny finanční asistence je nejen povolena vnitrostátními zákony, ale především také není zakázána přímo aplikovatelným nařízením Rady EU, kterým jsou členské státy povinny se přímo řídit. „ČNB prokazatelně podle tohoto nařízení nepostupovala, a porušila tak smlouvy o fungování Evropské unie,“ uvedl obchodní ředitel WPB Capital Michal Čejka.

-rm, tsa, čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY