CNNMoney: V jaké zemi se platí nejvyšší daně z příjmu?

Alana Petroffová ve svém  článku pro CNNMoney interpretuje výsledky studie organizace OECD, jejímž účelem bylo zjistit, v jaké zemi platí občané nejvyšší daně z příjmu. „Průměrný Američan platí na daních a na sociálním pojištění více než Kanaďané, Australané, Japonci a Britové. Přirovnáme-li však americkou daňovou zátěž k ostatním rozvinutým ekonomikám, čísla zdaleka nevypadají tak špatně“, píše Petroffová.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) porovnávala výše daňových sazeb a srážek na sociálním pojištění ve 34 zemích. Výsledky ukazují, že Belgičané, Němci a Dánové mají nejvyšší daňovou zátěž, zatímco Jihokorejci, Mexičané a Chilané ji mají nejnižší. Američané jsou pak uprostřed.

OECD provedla srovnání tím, že porovnala průměrný roční plat v každé zemi a poté odečetla federální a místní daň z příjmu, stejně tak jako zaměstnanecké příspěvky na sociální pojištění. Badatelé jako příklad využili svobodného zaměstnance, který nemá žádné děti a ani na něm není nikdo finančně závislý.

Podíváme-li se na výsledná čísla, zjistíme, že Američanovi pobírajícímu průměrnou mzdu, která činí 48 463 dolarů, je z platu strženo 24,6 %. Po srážkách za daň z příjmu a za sociální pojištění si tak domů odnáší 75 % ze svého platu.

Výsledky studie ukazují, že i přesto, že v Kanadě existuje univerzální systém zdravotní péče, což znamená, že vláda zdravotní pojištění financuje prostřednictvím daní, daňová zátěž Kanaďanů se nachází o dva procentní body níže než u Američanů.

Nejvyšší daně platí Belgičané. Z platu jim po všech odečtech zůstane pouze 57, 4 %. Mexičané na druhé straně platí jedny z nejnižších daní, což jim umožňuje si domů odnést 90 % platu.

„Samozřejmě se tato analýza týká svobodného zaměstnance, který nemá žádné děti a ve své zemi vydělává průměrný plat. Skutečný život je však mnohem komplikovanější, s dětmi, manželskými svazky, rozdílnými mzdami a dalšími faktory, které ovlivňují výši daní,“ píše Petroffová.

Údaje OECD také ukazují, že zaměstnanci, kteří jsou v manželském svazku a mají děti, často platí nižší daně. Svobodným rodičům jsou většinou nabízeny ještě větší daňové úlevy.

-zahr-