DOKUMENT: Stanovisko Kolegia předsedů krajských soudů k údajnému klientelismu v justici

Kolegium předsedů krajských soudů považuje šíření nepodložených zpráv a domněnek bez dalších konkrétních kroků za nezodpovědné ohrožování důvěry veřejnosti v justici. Předsedové krajských soudů to uvedli v reakci na opakujících se zprávách o údajných informacích BIS o klientelismu v justici. Česká justice přináší prohlášení v plném znění.

Kolegium předsedů krajských soudů považuje za nezbytné reagovat na opakující se zprávy o údajných informacích BIS o klientelismu v justici.

Pokud existují konkrétní poznatky, Kolegium přivítá, pokud s nimi bude vládou naloženo v souladu se zákonem tak, aby byly nekalé jevy odstraněny. Předsedové krajských soudů jsou připraveni jednat, pokud takové poznatky dostanou.

Šíření nepodložených zpráv a domněnek bez dalších konkrétních kroků považuje Kolegium předsedů krajských soudů za nezodpovědné ohrožování důvěry veřejnosti v justici.

Zpochybnění kvality uchazeče o funkci předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Ing. Jana Veselého nelze spojovat s problematikou klientelismu v justici. Krajský soud v Praze poskytl Soudcovské radě Krajského soudu v Ústí nad Labem na základě její žádosti dne 4. 6. 2014 věcné hodnocení současného předsedy Okresního soudu v Mělníku, které se zakládá na reálném základě obsaženém ve vedených spisech. Hodnocení bylo odpovědí na konkrétně položené dotazy. Posléze si tyto podklady vyžádala i ministryně spravedlnosti (dne 5. 6. 2014). Je zcela na Ministerstvu spravedlnosti, jak se získanými informacemi naloží, neboť jen ono je odpovědné za výběr předsedů krajských soudů.

Vzhledem k výše uvedenému proto nelze než důrazně odmítnout účelovou kritiku, že jde v dané věci (po zveřejnění hodnocení kandidáta) o nátlak justiční lobby.

Kolegium předsedů krajských soudů