Emeritní ústavní soudci by měli dostávat doživotní rentu

Dnešní nález se většiny soudců nedotkne Foto: archiv

Při Ústavním soudu by mělo vzniknout Kolegium emeritních soudců jako poradní orgán předsedy soudu. Počítá s tím návrh novely zákona, který ve sněmovně předkládají poslanci Stanislav Polčák, Jan Chvojka a Pavel Blažek. Česká justice má návrh zákona, který chtějí poslanci představit zítra, k dispozici.

Členem kolegia by se měli stát soudci, kteří splní stanovené podmínky. Patří mezi ně například to, aby mandát soudce Ústavního soudu vykonávali alespoň polovinu funkčního období, mají nárok na starobní důchod a po odchodu ze soudu nepokračují ve veřejné funkci například jako poslanci nebo senátoři.

Emeritním soudcům by měla podle návrhu náležet renta ve výši jedné třetiny platu soudce.

Nově by z emeritních soudců mělo vzniknout i kolegium, které bude poradním orgánem předsedy Ústavního soudu. Doyen kolegia bude jeho předsedou. Jako celek by kolegium mělo spolupracovat s Ústavním soudem v publikační, přednáškové, konferenční nebo reprezentační činnosti. „Členové kolegia se dále podílejí na uchovávání historické paměti ve vztahu k Ústavnímu soudu, konzultují na požádání odborná stanoviska a expertizy, spolupracují při výuce justičních čekatelů a vzdělávání soudců a připomínkují návrhy na změnu Ústavy a ústavních zákonů,“ stojí v návrhu.

-rm-