Hovořte konkrétně, oznamujte, nebo mlčte, vyzývají obhájci státní zástupce

Prezident a viceprezident Unie obhájců Tomáš Sokol a Lukáš Trojan. Foto: Robert Malecký

Unie obhájců ČR se pozastavila nad výroky zástupců VSZ v Olomouci, že záznam odposlechu v tzv. kauze Nagyová médiím poskytl konkrétní obhájce. Jeho jméno však neuvedli. Takto závažné obvinění není možné veřejně prezentovat v neurčité podobě, a paušálně tak napadat celý advokátní stav či skupinu obhájců v jedné trestní věci, uvedla dnes doslova Unie obhájců v textu rozeslaném médiím. Že je původcem úniku konkrétní obhájce, prohlásil v neděli v České televizi náměstek VSZ v Olomouci Pavel Komár.

Náměstek Vrchního státního zástupce v Olomouci v neděli uvedl, že státní zastupitelství má jednoznačný důkaz o tom, že se odposlechy do tisku dostaly prostřednictvím některého ve věci Nagyová a spol. činného obhájce, který je předal konkrétnímu novináři.

,,(Dne) 6. května tohoto roku státní zástupce vyhotovil usnesení o vyloučení věci a doručil je jak obviněným, tak i obhájcům do jejich datových schránek. Máme k dispozici jednoznačný důkaz o tom, že někdo z obhájců, kterým toto usnesení bylo doručeno, ho předal konkrétnímu novináři, který posléze tu věc zveřejnil,“ uvedl Pavel Komár doslova bez uvedení jména konkrétního obhájce nebo konkrétního novináře. Unie obhájců nyní vyzývá VSZ v Olomouci, aby svá zjištění buď konkretizovalo a oznámilo příslušnému orgánu ČAK, nebo přestalo hovořit obecně a nekonkrétně o vině obhájců.

„Unie obhájců ČR proto vyzývá VSZ v Olomouci, aby svá obvinění konkretizovalo a oznámilo je také příslušnému orgánu České advokátní komory nebo aby respektovalo povinnost uloženou ustanovením § 24 odst. 4 zákona o státním zastupitelství zdržet se nepřiměřené veřejné kritiky jiných úředních osob, mimo jiné i advokátů, a ctilo tak zásadu náležitého respektu k osobám vykonávající právnické povolání,“ uvedla Unie v prohlášení.

Státní zástupce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům, jiným osobám vykonávajícím právnické povolání, k ostatním zaměstnancům státního zastupitelství a dalším osobám, s nimiž při výkonu své funkce jedná; je povinen zejména zdržet se nepřiměřené veřejné kritiky státního zastupitelství a výkonu jeho působnosti, jiných státních zástupců, soudců, advokátů a notářů, uvádí se jedna z povinností státního zástupce v §24 zákona o státním zastupitelství.

-ire-