Ministerstvo lhůty k registracím neprodlouží, rušení korporací ale zatím nehrozí

Ministerstvo spravedlnosti se s předsedy krajských soudů nedohodlo na vyhlášení lhůty, po níž by soudy tolerovaly nesplnění formálních náležitostí při revizích společenských smluv. Takzvané toleranční prohlášení prý ale není podle náměstka ministryně Roberta Pelikána potřebné. Rejstříkové soudy jsou natolik zavaleny registrační činností, že na kontroly splnění lhůt zatím nedojde. Společnosti se tak zrušení po 1. červenci obávat nemusejí.

Náměstek Pelikán chtěl, aby vyhlášení tolerance projednala společná porada vedení ministerstva s předsedy krajských a vysokých soudů. „Nakonec jsme se neshodli na nějakém jednoznačném prohlášení,“ řekl Robert Pelikán. Jedním z důvodů nemožnosti vydat společné toleranční prohlášení je fakt, že by to podle účastníků porady zasahovalo do nezávislosti rozhodování jednotlivých soudců.  

I bez společného prohlášení ale podle náměstka Pelikána nehrozí společnostem, které revizi smluv nestihnou, ihned po 1. červenci zrušení. „Všichni se shodli na tom, že jednak jsou rejstříkové soudy zavalené prací na zápisech, takže nelze očekávat, že budou provádět kontroly. A jednak je důležité zopakovat, že žádná společnost nemůže být bez dalšího zrušena. Musí být vždy vyzvána k nápravě,“ řekl po jednání s předsedy soudů Pelikán. Společnosti podle něho mohou být v klidu do doby, dokud by případně tuto výzvu neobdržely. Podle Pelikána není pravděpodobné, že by k něčemu takovému mohlo ještě v letošním roce docházet.

Podobně věc komentuje předsedkyně Krajského soudu v Ostravě Iva Hrdinová. „Když společnosti splní svou povinnost a k soudu podají nové společenské smlouvy, stanovy atd., je povinností soudu nejprve tyto dokumenty evidovat a zjistit, kdo svou zákonnou povinnost splnil a kdo ji neplnil. Teprve až se zjistí, kdo ji nesplnil, je zase povinností soudu vyzvat příslušnou korporaci, aby svou povinnost splnila. A teprve poté se může přistoupit k případnému zrušení. Ale toho se veřejnost rozhodně nemusí bát,“ řekla České justici Iva Hrdinová.

Dobu, po kterou budou soudy provádět prvozápisy, odhaduje na několik měsíců. „Samozřejmě, že všichni soudci i odborní zaměstnanci jsou si vědomi, čím k této situaci došlo a že nedodání toho či onoho není v mnohých případech svévole nějakého subjektu,“ dodala Hrdinová. Jako příčinu zmínila především momentální nedostupnost notářských služeb nebo fakt, že některé společnosti teprve čekají na termín uspořádání pravidelných valných hromad.

Robert Malecký