Náměstek Pelikán je proti jedinému protikorupčnímu speciálu při NSZ

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Foto: Robert Malecký

První náměstek ministryně spravdlnosti Robert Pelikán bude žádat předsedu vlády Bohuslava Sobotku o odklad pro předložení nového zákona o státním zastupitelství. Jak řekl v Otázkách Václava Moravce v ČT, původní červencový termín není reálné splnit. Příprava normy byla podle něho příliš pod vlivem Nejvyššího státního zastupitelství a ministerská legislativa nebyla při přípravě silným partnerem.

Pelikán, pod něhož legislativa patří, před devatenácti dny vystřídal ve funkci Hanu Marvanovou. Tehdy řekl, že se na práci na ministerstvu těší a že bude určitě zábavná. „Nevěděl jsem, že to bude tak černý humor. Já doufám, že teď na chvilku vtipy přestanou,“ glosoval situaci dnes.

Co se týče přípavy klíčových norem zmíněných v programovém prohlášení vlády, bude podle Pelikána třeba požádat o odklad předložení u nového zákona o státním zastupitelství. „Ten původní (červencový) termín byl příliš ambiciózní. To je tak klíčová, důležitá norma, že honit se za nějakým termínem není rozumné,“ řekl Pelikán v OVM. 

Konkrétní termín Pelikán neslíbil. „Jakýsi text zákona existuje. Nicméně ten text je primárně připraven na Nejvyšším státním zastupitelství, což je to, co se mně na tom úplně nelíbí. On pochopitelně velmi vystihuje představu NSZ a ministerstvo v tom nebylo dostatečně silným oponentem nebo partnerem,“ uvedl náměstek Pelikán.

Ve věcné oblasti se Pelikán přiklonil k názoru ministryně Heleny Válkové, která je odpůrkyní rušení vrchních státních zastupitelství. Pelikán rovněž nesouhlasí s tím, aby – podle představ NSZ – vznikl jediný protikorupční speciál, právě při Nejvyšším státním zastupitelství. „Netajím se tím, že jsem radikálně proti jednomu speciálu,“ řekl. Jako důvod zmínil obavu z koncentrace moci. „To je strašně nebezpečná věc a bojím se, že minimálně v našem současném prostředí musí převážit to, abychom zabránili té koncentraci,“ dodal. Speciály by podle Pelikána mohly být buď dál na vrchních stupních, nebo se přesunout na krajskou úroveň, jak už o tom dříve mluvila i ministryně Válková.

Novela občanského zákoníku by měla být připravena v září

Po prázdninách by podle náměstka Pelikána měla do vlády odejít novela napravující nejpalčivějších problémy, které působí aplikace nového občanského zákoníku. V OVM zmínil například otázku svěřenských fondů, které by měly v zákoně zaniknout, neboť postačí instituty nadací a nadačních fondů.

„Mělo by jít hlavně o opravy, úpravy a doplnění, které měly proběhnout ještě před účinností nového zákoníku. Byl to ten důvod, pro který velká část odborné veřejnosti volala po odkladu, který nakonec nenastal z důvodu komplikované politické situace,“ řekl Pelikán. Úpravy by měly zákoník zpřehlednit a odstranit věci, které hrozí nespravedlivými nebo absurdními rozhodnutími.

Změnit jsou potřeba i lhůty pro novou registraci korporací nebo změny stanov družstev a společensktví vlastníků. Kvůli nim jsou v současné době zahlceny notářské úřady, které nestíhají nápor vyřizovat. Pelikán přitom odhaduje, že další vlna teprve přijde spolu s termíny pravidelných valných hromad. „My se příští týden uvidíme s předsedy krajských soudů a budeme je vybízet k tomu, aby tolerovali nesplnění téhle lhůty,“ řekl Pelikán. Období tolerance by podle jeho představ mělo trvat několik měsíců.

Robert Malecký