Neděle, 18. dubna, 2021

Proti jmenování Jana Veselého předsedou Krajského soudu v Ústí se postavila soudcovská rada

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudcovská rada Krajského soudu v Ústí nad Labem nesouhlasí s rozhodnutím výběrové komise, která za nového předsedu soudu navrhla předsedu Okresního soudu v Mělníku Jana Veselého. Soudcovská rada se sešla ve čtvrtek, své odmítavé stanovisko dnes doručila ministerstvu spravedlnosti. Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) se stanoviskem bude zabývat v sobotu, po návratu ze služební cesty do zahraničí.

„Soudcovská rada Krajského soudu v Ústí nad Labem nesouhlasí s tím, aby byl JUDr. ing. Jan Veselý navržen ke jmenování do funkce předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem,“ stojí ve vyjádření, které České justici poskytl předseda Soudcovské rady KS Tomáš Zadražil.

Rada konstatuje, že JUDr. Veselý nebyl příznivě hodnocen Krajským soudem v Praze jako soudem nadřízeným jak pro jeho výkon funkce předsedy mělnického soudu, tak funkce soudce. Nedostatky byly takové intenzity, že byl vedením nadřízeného soudu upozorněn na možnost podání návrhu na kárné řízení. Konkrétně mělo jít o nedostatky v organizaci práce, nerovnoměrné zatížení senátu, dlouhodobé neobsazení funkce místopředsedy soudu nebo nerepektování pokynů nadřízeného soudu v rámci dohledové činnosti.

Soudcovská rada zároveň upozornila, že Veselého záměry spojené s výkonem funkce předsedy KS Ústí nad Labem jsou velice obecné a nezohledňují specifika krajského soudu.

Mluvčí Ministerstva spravedlnosti Kateřina Hrochová České justici potvrdila, že vyjádření Soudcovské rady úřad obdržel. „Ministryně se s ním seznámí v sobotu, po návratu ze služební cesty do Lucemurku. Stanovisko Soudcovské rady je jedním ze podkladů, ke kterým bude ministryně při svém rozhodování, zda JUDr. Veselého navrhne prezidentovi ke jmenování, přihlížet,“ uvedla Hrochová.

Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy soudu, do jejíž působnosti výslovně patří vyjadřovat se ke kandidátům na jmenování do funkce předsedy a místopředsedy krajského soudu. Vyjadřuje se i k soudcům, kteří mají být přiděleni nebo přeloženi k výkonu funkce u krajského soudu.

Proti jmenování Jana Veselého se ve čtvrtek postavil i ústecký senátor Jaroslav Doubrava (severočeši.cz). Ten ve svém otevřeném dopise tvrdí, že existují „nepříjemné signály“ o pozadí výběru kandidáta. „Obávám se, že Veselý je někoho politický kůň. Nechci na nikoho ukazovat, ale jiné vysvětlení nemám. Nevím, proč se nikdo nepozastavil nad tím, že kvůli jeho chování odešlo z mělnického soudu asi šest soudců, čekatelů a asistentů. Oficiální důvod přeřazení byl samozřejmě jiný,“ tvrdí senátor Doubrava.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY