Protikorupční aktivisté z iniciativy Vraťe nám stát kritizovali stav justice

Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil prý měl projekt e-podatelny před dokončením, než byl z vlády odvolán. Foto: Mediafax

V české justici bují korupce i klientelismus, a ani po téměř po pětadvaceti letech od listopadu 1989 se nenalézáme v normálně fungující demokracii. I tato kritická vyjádření zazněla na panelové diskusi Nezávislá justice: Realita nebo fikce, která se konala v pražské galerii DOX. Pořadateli diskuse byla sdružení Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci.

Nezávislost justice

„Justice by měla být srozumitelná a měla by sloužit občanovi, a ten by měl stát nad státem, což se bohužel stále neděje,“ řekla v úvodu vystoupení předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. Prohlásila zároveň, že v justici nevládne ideální stav, ale nelze zevšeobecňovat. Podle Brožové je tak 80 procent soudců v pořádku.

Zklamání nad polistopadovým vývojem neskrýval ani soudce Vojtěch Cepl. „Když byla revoluce v roce 1989, tak jsem podlehl všeobecnému dojmu, že odroste komunistická generace a nějak samovolně tady vzejde demokracie a zemský ráj to napohled. Když uplynulo dvacet let od listopadu, tak jsem zjistil, že je to můj úplný životní omyl, protože demokracie funguje úplně jinak a o její nastolení musíme neustále usilovat.“ Úplně stejně je to podle soudce s nezávislostí justice. I zde je to trvalý proces.

Bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová zopakovala důvody svého konce v úřadu, které měly spočívat v tlaku na jejím odvolání různými nátlakovými skupinami ve chvíli, kdy chtěla zorganizovat výběrová řízení na místa šéfů krajských soudů v Brně a Ústí nad Labem. V diskusi pak na základě vystoupení nezávislého aktivisty Jana Šinágla Marvanová upřesnila, že právě on je spolu se senátorem Jiřím Čunkem a Petrem Smetkou z H–Systému příkladem takové skupiny.

Podvodné insolvence

Podle panelistů trvá i stálý problém s podvodnými insolvencemi, respektive s klientelistickým sepětím některých soudců s insolvenčními správci. Marvanová v této souvislosti podotkla, že problém by pomohlo vyřešit zavedení elektronických podatelen, kdy by případy byly předávány soudcům podle jednotného klíče.

Bývalý ministr spravedlnosti a čerstvý europoslanec Jiří Pospíšil připomněl, že systém e-podatelen měl před dokončením, než byl premiérem Petrem Nečasem odvolán. Připomněl rovněž neúspěšné kárné žaloby na předsedu a místopředsedu Krajského sodu v Brně Jaromíra Pořízka a Jana Kozáka. Na dotaz České justice, co bývalá náměstkyně udělala pro objasnění podvodných konkurzů ve své funkci, Marvanová odpověděla, že na ministerstvu byla jen krátce, a jako problém označila možné promlčení trestných případů a neúčinnost a časovou omezenost kárných žalob.

Dušan Šrámek