Soud pro lidská práva míní, že ČR neumožnila udržet rodinné vazby

Místnost pro veřejná slyšení před Soudem. Zde zasedá Velký senát ESLP. Foto: archiv

Česká republika nesplnila svůj závazek přispívat k udržování rodinných vazeb mezi otcem a dcerou, která je nyní v pěstounské rodině. Rozhodl tak dnes Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve věci českého občana, kterému ale přiznal jen 1000 eur (asi 27.000 Kč) náhrady nákladů řízení s tím, že nález samotný je dostatečnou satisfakcí.

Soud podle tiskové zprávy o rozsudku zároveň dospěl k tomu, že samotným rozhodnutím českých úřadů o svěření dcery do ústavní a poté do pěstounské péče nebyl porušen osmý článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv o respektování soukromého a rodinného života. Rozhodnutí nemusí být definitivní, do tří měsíců je možné žádat o projednání věci ještě před Velkým senátem soudu.

Případ začal v roce 2005, kdy byl otec ve vězení a jeho manželka, se kterou měl tehdy dvouletou dceru, požádala o rozvod. Rozvodový soud svěřil dítě do péče právě jí. Žena ale v roce 2007 zemřela a dcera byla nejprve v nemocnici, poté bylo rozhodnuto o jejím umístění do specializované instituce.

Otec ji tam po propuštění navštěvoval a posléze požádal o svěření dcery do péče. V létě 2008 ale soud s přihlédnutím k posudkům psychologů rozhodl, že osobnost žadatele je překážkou k tomu, aby mu mohlo být vyhověno. Nepomohla odvolání, zamítnuty byly žádosti otce, aby s ním dcera mohla trávit prázdniny.

V roce 2011 pracovníci terapeutického střediska došli k závěru, že setkávání otce s dcerou nejsou pro dítě přínosné, nepřála si jej prý vidět a bála se ho. Soud pak rozhodl o přerušení kontaktu, dítě bylo svěřeno pěstounům a otec s ním mohl komunikovat jen písemně.

-čtk-