Pondělí, 19. dubna, 2021

Novela občanského zákoníku bude na konci léta, prof. Eliáš má být oponentem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozsáhlou novelu občanského zákoníku plánuje Ministerstvo spravedlnosti odeslat do vlády ještě do konce léta. Na setkání s novináři to ve čtvrtek řekl první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. Ještě předtím ministerstvo požádá autora kodexu, prof. Karla Eliáše, o oponenturu navrhovaných změn.

Náměstek Pelikán oznámil, že novela bude obšírnější, než ministerstvo původně plánovalo. Poté, co byly utlumeny práce na novém zákonu o státním zastupitelství, kde se čeká na souhlas premiéra Bohuslava Sobotky s odkladem do konce roku, mají legislativní práce na novele občanského zákoníku prioritu. Oponentem navrhovaných změn by měl být hlavní autor kodexu Karel Eliáš, kterému chce ministerstvo novelu předložit v polovině srpna. Náměstek Pelikán přiznal, že tým autorů sleduje počínání ministerských legislativců pod jeho vedením s „určitou nervozitou“. Pelikán ještě jako advokát patřil před spuštěním normy k jejím hlasitým kritikům a varoval před zbytečným spěchem.

Jako příklad možných změn uvedl Pelikán tříletou lhůtu, v níž musejí soudy přezkoumat všechna dosavadní rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům a rozhodnout znovu. Zákon zároveň stanoví, že i u nových případů omezení svéprávnosti je třeba rozhodnutí vždy jednou za tři roky přezkoumat.

Pelikán naznačil, že tříletá lhůta by mohla být prodloužena. Zároveň by podle něho nemuselo být nutné přezkoumávat případy, kdy je psychický stav osoby s omezenou svéprávností nevratný. Náměstek pro oblast ekonomiky Pavel Kasík doplnil, že v souvislosti s nárůstem počtu znaleckých posudků má ministerstvo v polovině roku vyčerpané finanční kapacity v příslušné kapitole. „Roční vícenáklady související s novým občanským zákoníkem mohou vzrůst až na částky kolem 100 až 150 milionů korun,“ řekl Kasík. Další problém souvisí i s kapacitním zatížením znalců, kterých minimálně pro první vlnu povinných přezkumů není dostatek. 

Přezkumy neúměrně zatěžují i soudy, kde je příslušní soudci musejí provést vedle své běžné agendy. „Prakticky u každého okresního soudu se jedná o stovky osob, což představuje množství práce, které by měl udělat jeden soudce, kdyby již nerozhodoval nic jiného,“ upozornil před časem tehdejší prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY