Pokus vyvolat e-maily paniku ochromil fungování exekutorských úřadů

Po obměně vedení končí i mluvčí exekutorů Petra Báčová. Foto: archiv

Sabotáž chodu exekutorských úřadů a Exekutorské komory, takový je vedlejší efekt úterního masivního spamového útoku. Komora podle její mluvčí obdržela 17 000 podnětů a další desetitisíce e-mailových a telefonických dotazů vyřizují jednotlivé exekutorské úřady. Navázat telefonické spojení s Komorou bylo kvůli falešným mailům včera nemožné. „Bohužel vedlejším negativním efektem spamového útoku je částečná nemožnost skutečných účastníků řízení dovolat se na exekutorské úřady a řešit konkrétní exekuční postupy, například domluvu na splátkovém kalendáři,“ popsala situaci mluvčí Komory Petra Báčová.

Kvůli přetížení telefonních linek Exekutorské komory ČR je také problematické např. objednávání do bezplatných právních poraden. „Jde o velmi zákeřnou strategii a pokus vyvolat paniku,“ uvedl člen prezidia Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek v návaznosti obsah e-mailů i zneužívání adres exekutorských úřadů a na neoprávněné užívání slova „exekuce“, které zákon zakazuje od 1. ledna 2013.

Záplava falešných e-mailů s názvem Exekuční příkaz s adresami skutečných exekutorů, s pokyny k odeslání peněz na vymyšlená čísla a s odkazem k příloze kulminovala v České republice v úterý. „Podle dostupných informací útok dále nepokračuje,“ sdělila na dotaz České justice Petra Báčová. Cílem masivního útoku bylo získat přístupy k internetovému bankovnictví adresátů mailů.

Podle Petry Báčové se přes varování našli lidé, kteří otevřeli přílohu falešného e-mailu. Příloha obsahuje viry, které odposlouchávají hesla k internetovému bankovnictví. „Pokud adresát otevřel zavirované soubory, doporučujeme spustit důkladnou kontrolu počítače aktuálním antivirovým programem a do ukončení tohoto procesu se vyvarovat zadávání čísel kreditních karet prostřednictvím internetu, provádění internetových plateb skrze kreditní karty či přihlašování do internetového bankovnictví,“ upozorňuje znovu Petra Báčová.

Jak dále uvedla, Komora připravuje podklady pro podání hromadného trestního oznámení a současně komunikuje s Finančně-analytickým útvarem Ministerstva financí. Kromě toho se lidé obracejí na policii samostatně, orgány činné v trestním řízení mají podle zásady oficiality povinnost zahájit vyšetřování z úřední povinnosti. „Máme potvrzeno, že řada lidí se na orgány činné v trestním řízení již obrátila samostatně. Dle jedné z hlavních zásad trestního řízení mají orgány činné v trestním řízení postupovat z úřední povinnosti,“ uvedla Báčová na dotaz České justice.

Podle člena prezidia Exekutorské komory Jiřího Proška využívají podvodníci s falešnými e-maily strachu příjemců těchto elektronických zpráv z neuhrazených pohledávek. Zřejmě strach z existujícího nebo neexistujícího dluhu nutí lidi buď otevírat nebezpečnou přílohu nebo se obracet na exekutorský úřad s dotazy, přičemž v chaosu zapomínají, že takto vést exekuci e-mailem je nemožné.

Jak má standardně vypadat exekuční příkaz, popisuje Petra Báčová: „Platí, že exekuční příkaz ani výzvu ke splnění vymáhané povinnosti neposílá soudní exekutor e-mailem. Exekuční příkaz vždy obsahuje označení způsobu, kterým má být exekuce prováděna. Tato listina se doručuje poštou nebo datovou schránkou, neboť okamžik doručení je určující pro uplynutí zákonných lhůt.“

V písemném vyhotovení exekučního příkazu soudní exekutor mimo jiné uvádí:

– označení exekučního soudu (např. Okresní soud v Benešově),
– označení soudního exekutora, který na základě pověření soudu vede exekuční řízení (seznam všech exekutorských úřadů je k dispozici na webu Komory www.ekcr.cz),
– exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, která jej vyhotovila (např. rozsudek či platební rozkaz vydaný příslušným soudem, rozhodčí nález vydaný konkrétním rozhodcem…),
– označení účastníků včetně rodného čísla povinného,
– způsob provedení exekuce,
– označení osob, jimž se doručuje exekuční příkaz,
– výrok, poučení o odvolání, den a místo vydání exekučního příkazu a podpis soudního exekutora.

Výše uvedené zákonné náležitosti v podvodných exekučních výzvách chybějí,“ dodává Petra Báčová.

-ire-