Proti falešným exekučním výzvám by pomohl institut teritoriality, tvrdí komora

E-mailová sdělení vyzývají k úhradě neexistujících dluhů a stejně jako v předchozí vlně z července jsou rozesílány pod hlavičkou exekutorských úřadů. Jsou však smyšlené. Foto: archiv

Exekutoři podávají k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 hromadné trestní oznámení kvůli záplavě falešných exekučních výzev z minulého týdne. Následky útoku přetrvávají. Kvůli krizové situaci nadále není možné standardně vyřizovat běžnou administrativní agendu. Některé úřady musely pro tento mimořádný stav vyčlenit speciální pracovníky, uvedla mluvčí Komory Petra Báčová. Za vhodnou obranu proti podobným spamovým útokům exekutoři považují zavedení jejich místní příslušnosti.

Exekutorská komora ČR nemá informace o tom, že by některý adresát zaslal finanční plnění na bankovní účty uvedené ve falešných výzvách. „Obdrželi jsme však tisíce podání, v nichž lidé uvádějí, že otevřeli složku, jež obsahuje vir, nebo že odpověděli na spam. V takových případech doporučujeme spustit důkladnou kontrolu počítače antivirovým programem, případně se obrátit na IT odborníky,“ uvedla mluvčí Komory. Trestní oznámení zasílají exekutoři na vědomí i Národnímu centru kybernetické bezpečnosti.

Podle Petry Báčové spamový útok, který se odehrál odpoledne 15. července 2014, zasáhl nejen Českou republiku, ale v hojném počtu byl adresován i občanům Slovenska, kteří užívají e-maily s českými doménami. Pro zasažené Slováky je postup stejný jako u zasažených Čechů, to znamená, že mají v případě pochybností kontaktovat příslušný exekutorský úřad nebo slovenskou exekutorskou komoru.

Exekutoři jsou přesvědčení, že bez účinku by podobné útoky prostřednictvím záplavy falešných e-mailů zůstaly v případě, že by byla zavedena místní příslušnost soudních exekutorů. Tedy institut, který byl odhlasován na sněmu soudních exekutorů v květnu 2014.

„Lze také uvažovat, že v případě zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, na které se usnesl sněm soudních exekutorů v květnu 2014, by se podobné podvody nemohly odehrát, respektive by měly nulový účinek. Potenciální adresát falešné exekuční výzvy by totiž byl zpraven o tom, že mu v rámci řízení nemůže doručovat jiný než místně příslušný exekutorský úřad. Podvodné sdělení by tedy byl schopen sám vyhodnotit jako irelevantní a nezabýval by se jím,“ uvedla doslova Petra Báčová.

Komora ovšem už neříká, jak chce zajistit schopnosti dlužníků i nedlužníků vyhodnotit falešné sdělení jako irelevantní, když falešný spam s nezákonným nadpisem Exekuční příkaz a s obsahem, který neměl s reálnými a zákonnými postupy v exekuci nic společného, vyhodnotily podle vlastních slov Komory tisíce lidí jako relevantní.

„O možnosti vázat působnost exekutora na určité území, nejspíše soudní okres v němž sídlí on a povinný, se hovoří delší dobu. Z mého pohledu má dosavadní diskuze dva zásadní nedostatky. Nepodloženost a neupřímnost,“ uvedl již dříve pro Českou justici kritik teritoriality advokát Tomáš Sokol s tím, že ve věci neexistují seriózní analýzy. „Je tedy namístě zabývat se tím, co tedy vlastně případná změna koncepce přinese komu dobrého, případně zlého. Jinak též qui bono. Jasno mají exekutoři. Chtějí, alespoň podle usnesení jejich sněmu, aby bylo všem přidělováno stejně práce a aby všichni oprávnění byli povinni dopředu složit zálohu na náklady exekuce. Sice tuhle sociální selanku považuji za naprosto demotivující, ale alespoň to říkají nahlas a jasně,“ uvedl Tomáš Sokol již dříve pro Českou justici.

-ire-