Středa, 17. srpna, 2022

Viceguvernér ČNB Tomšík čelí trestnímu oznámení v kauze WPB

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Spořitelní družstvo WPB Capital, kterému Česká národní banka minulý týden odňala licenci, podalo trestní oznámení na podezření ze zvlášť závažné a organizované trestné činnosti, v němž figuruje i viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. Tomšík měl podle oznámení sehrát zásadní úlohu ve skupině kolem podnikatele Pavla Petroviče, který se měl snažit pomocí smyšlených pohledávek docílit insolvenčního řízení WPB a obohatit se. Insolvenční řízení se spořitelním družstvem se dá zahájit, pokud mu centrální banka odebere licenci.

V trestním oznámení padla podezření na spáchání trestných činů podvodu, vydírání a porušení pravidel hospodářské soutěže. Viceguvernér Tomšík je obviňován ze zneužití pravomoci úřední osoby. Trestní oznámení, do něhož měla Česká justice možnost nahlédnout, bylo doručeno Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Podle textu trestního oznámení Petrovič podnikal s dalšími aktivními členy WPB kolem Patrika Bugana bezmála 20 let. V roce 2008 se rozhodl Buganovu skupinu opustit a dostal vypořádání, které mohlo dosahovat stovek milionů korun. Po sporech v roce 2011Petroviče ze spořitelního družstva vyloučili. Vyloučený podnikatel požadoval dalších 200 milionů korun jako vypořádací podíl. V trestním oznámení je požadavek Pavla Petroviče na 200 milionů označován jako „výpalné“. Petrovič měl zmínit, že pokud mu nebude vyhověno, má prostředky, aby WPB zničil. Podle Petra Bodnára, předsedy představenstva WPB, který je pod trestním oznámením podepsán, následné organizované útoky dokládají, že hodlal své výhružky naplnit a zneužil přitom ČNB a Policii České republiky.

Trestní oznámení navazuje na námitky podjatosti Vladimíra Tomšíka, které WPB uplatňuje v probíhajícím insolvenčním řízení u Městského soudu v Praze. 10. června zástupci kampeličky odeslali dopis guvernérovi ČNB Miroslavu Singerovi, kde ze svého pohledu shrnují základní pochybení banky při odebírání licence. „ČNB by se měla v této souvislosti zabývat závažnou námitkou podjatosti viceguvernéra ČNB prof. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., který v řízení se spořitelním družstvem rozhodl jako úřední osoba …, ačkoli v průběhu správního řízení vedeného se spořitelním družstvem prokazatelně přijal pozvání do soukromého klubu podnikatelů „Klub FIDO“, přičemž na setkání tohoto klubu prezentoval záměry ČNB v oblasti měnové intervence a v sektoru spořitelních družstev, a měl se mimo jiné vyjádřit ohledně spořitelního družstva, že mu bude odejmuta licence a skončí v likvidaci,“ napsal guvernérovi ČNB předseda představenstva WPB Capital Peter Bodnár. Právě z této návštěvy Klubu FIDO, jehož je Petrovič předsedou, představitelé WPB dovozují údajnou Tomšíkovu úlohu při cílené likvidaci záložny.

V pondělních LN na námitky podjatosti reagoval mluvčí Tomáš Zimmerman ve smyslu, že banka ve správním řízení postupovala podle zákona a svůj postup je připravena obhájit u soudu. „Centrální banka nemá důvody v tomto správním řízení pochybovat o zákonnosti a korektnosti rozhodování bankovní rady,“ sdělil LN Zimmerman.

Česká národní banka definitivně odejmula WPB Capital povolení působit jako družstevní záložna 24. června. Důvodem bylo podle oficiálního vyjádření centrální banky umělé navyšování kapitálu WPB Capital z peněžních prostředků družstevní záložny poskytnutých formou úvěrů, nabývání nedovolených typů cenných papírů a obcházení limitu angažovanosti. To vše se podle zjištění ČNB mělo dít přes síť účelově založených obchodních společností, kterou WPB Capital využívala.

Důvody odnětí licence WPB odmítá. Na konci května podala proti ČNB u Obvodního soudu pro Praha 1 žalobu na náhradu škody ve výši 1,6 miliardy korun. Na postup centrální banky si zároveň stěžuje u Evropské komise. WPB centrální banku obviňuje, že dala přednost podzákonnému a navíc zrušenému vnitrostátnímu předpisu – vyhlášce – před účinným a obecně závazným nařízením EU, podle kterého byla povinna postupovat při svém rozhodování.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY