Sobota, 28. května, 2022

Vláda odložila jednání o návrzích na prokazování původu majetku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda odložila rozhodnutí o způsobu nakládání s majetkem, jehož zákonné nabytí nejsou jeho majitelé schopni prokázat. Po jednání vlády to uvedl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Kabinet měl vybrat ze dvou variant, které předložilo ministerstvo financí. To preferuje v případě prokazování původu majetku a jeho případného zabavení využití zvláštních soudních řízení. Další možností je využití daňového řízení. Na základě varianty, kterou vláda vybere, MF připraví návrh zákona, který předloží do připomínkového řízení.

„Majetkové přiznání a prokazování majetku je procedura, které se pravicové vlády léta bránily, přesto že jde o nástroj používaný v celé řadě zemí,“ řekl Dienstbier. Současná vláda jej naopak považuje za nástroj v boji proti korupci, organizovanému zločinu a obcházení daňových předpisů, dodal.

„K prověřování původu majetku a jeho odčerpávání lze přistoupit v principu dvěma základními cestami – soudní nebo daňovou,“ uvádí předkládací materiál. MF preferuje zvláštní soudní řízení a upozorňuje, že je i v tomto případě klíčové zapojení finanční správy a celníků. Ti by měli získávat údaje, které by ukazovaly na to, že daná osoba má majetek nelegálního původu.

Zvláštní soudní řízení by podle MF umožnilo, aby konfiskace majetku byla využita v případě, že určitý majetek pochází z nelegálních zdrojů. Konfiskace by se týkala majetku, u něhož soud shledá určitou pravděpodobnost ohledně nezákonnosti jeho původu.

V případě tzv. daňového mechanismu by byly zdaněny příjmy z majetku, který naplní zákonem stanovená kritéria. Problémem ale pode úřadu je, že v takovém řízení by nebyl zabaven nelegální majetek. „Zdanění ze své podstaty nemá sankční ani reparační charakter a nemůže sloužit k úplnému odčerpání nezákonného majetku, ale pouze ke zdanění příjmů, které nebyly prokázány jako zdaněné,“ uvedlo MF. Alternativou by mohla být určitá forma zdanění majetku nebo životního stylu. „To však s ohledem na svou povahu nedokáže naplnit sledovaný cíl,“ dodal úřad.

Podle Dienstbiera bude kabinet v jednání pokračovat na příštím zasedání. Diskuse podle něj není jednoduchá, protože parametry připravovaného zákona se pohybují v oblasti, kde by mohly narážet na mantinely ústavnosti. Vláda podle něj dělá vše proto, aby budoucí zákon nebyl v konfliktu s ústavou a nehrozilo, že by jej Ústavní soud zrušil.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY