David Rath žádá ministerstvo spravedlnosti o odškodnění za vláčení v řetězech

Podle Davida Ratha soudce Pacovský tím, že Evelíně Weagové vyhrožoval pořádkovou pokutou a zabavil složku obhajoby, aniž by ji obhajoba viděla a neučinil o tom záznam, porušil mnohonásobně zákon.

Advokáti obžalovaného Davida Ratha podali na ministerstvo spravedlnosti žádost o odškodnění. Podle slov samotného Davida Ratha  je jedním z důvodů žádosti skutečnost, že byl bez důvodu eskortován k hlavnímu líčení v jeho trestní věci v řetězech, medvědovi a poutech a tím veřejně ponižován a zesměšňován. Za každý den, kdy byl  vláčen v řetězech, proto žádá symbolických tisíc korun. Druhý důvodem jsou zbytečné náklady za právní úkony, které mu vznikly nezákonnou vazbou. David Rath to uvedl v rozhovoru, který Česká justice přinese v sobotu.

Podle slov Davida Ratha je třeba, aby ministerstvo spravedlnosti zasáhlo proti neandrtálským praktikám, které si české represivní složky ponechaly z minulého režimu a libují si v nich. Takové postupy užívají nejen v jeho případě opakovaně a lidi bez důvodu vláčejí v poutech, v řetězech a v medvědovi a tím je nechávají ponižovat a veřejně zesměšňovat.

„Tudíž za toto požadujeme nějakou aspoň symbolickou satisfakci zhruba ve výši 30 tisíc korun. Moji advokáti navrhují za každý den, kdy jsem byl k hlavnímu líčení eskortován v poutech částku tisíc korun. Čili nejde o nic, co by zruinovalo Českou republiku, ale spíše o symbolickou věc,“ řekl pro Českou justici David Rath.

Druhý důvod žádosti o odškodnění se týká právního zastoupení. Rathovi obhájci vyčíslili úkony, které přímo souvisely s následným rozhodováním o vazbě a které by nemusely být učiněny, kdyby byl David Rath propuštěn tak, jak  letos konstatoval ústavní soud. David Rath byl vazebně stíhán rok a půl, přičemž letos ústavní soud vyhověl jeho stížnosti a část vazby označil za nedůvodnou a nezákonnou.

V této souvislosti kritizoval neodpovědnost soudců, jejich povolání srovnal s povoláním lékaře. Na rozdíl od lékařů, od kterých společnost vyžaduje osobní odpovědnost, soudci však podle Davida Ratha žádnou osobní odpovědnost nenesou a za jejich chyby musí platit všichni občané České republiky.„Také lékař mnohdy léčí pacienta podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Přesto tohoto pacienta poškodí. A zajímavé je, že obdoba principu, který platí u soudců, neplatí u lékařů,“ řekl mimo jiné.

Drtivá většina lékařů řekne, že v žádném případě, že přece nejsou Bozi a můžou se mýlit. Nicméně zbytek společnosti si myslí něco jiného a požaduje od lékařů osobní odpovědnost, uvedl k odpovědnosti soudců, kterou podle něho na rozdíl od odpovědnosti lékařů společnost nevyžaduje.

Podle jeho slov však pro něho byla vazba  mimořádná zkušenost a přivedla ho k zájmu o represivní složky státu a vězeňství, které považuje za  zaostalé a opomíjené. Nejen, že napsal ministryni Heleně Válkové, ale hodlá se také pokusit změnit i některé zákony. Na otázku, zda se přece jen nevrátí do aktivní politiky, řekl, že má z politiky velký pocit nespravedlnosti.

„Byla to zajímavá zkušenost, vykoupená ale poměrně dost tvrdě. Mám pocit vysoké míry nespravedlnosti, protože dobře vím, jak to v politice chodí, co se tam děje. A při této konkrétní znalosti se člověk nemůže ubránit otázce, proč to celé zkonstruovali zrovna na mě a ne v uvozovkách na někoho jiného,“ uvedl pro Českou justici.

Irena Válová