Pátek, 22. října, 2021

ESLP: Rusko musí zaplatit akcionářům Jukosu 1,9 miliardy euro

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rusko musí zaplatit akcionářům Jukosu 1 866 miliardy euro za uchvácení a zničení této ropné společnosti. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, který podle očekávání rozhodnutí zveřejnil. Dále musí zaplatit Rusko náklady na řízení před ESLP ve výši 300 tisíc euro. Rusko má tři měsíce na žádost o přezkoumání Velkým senátem. ESLP však požadavku o přezkum může, ale nemusí vyhovět.

Rusku je dále rozhodnutím soudu nařízeno spolupracovat s Výborem ministrů při Radě Evropy a do šesti měsíců od nabytí právní moci předložit plán pro rozdělení náhrady škody v rámci spravedlivého zadostiučinění mezi osoby, které byly akcionáři v době likvidace společnosti Jukos nebo mezi jejich dědice.

Základem případu je způsob vymáhání daní od společnosti Jukos ze strany Ruské federace od roku 2000, který měl za následek konečnou likvidaci firmy v roce 2007. Evropský soud pro lidská práva již dříve dospěl k závěru, že uchvácení a likvidace firmy Jukos ze strany ruského státu bylo mimo jiné porušením práva na spravedlivý proces a práva na ochranu majetku.

Za nezákonné označil ESLP zdvojnásobení sankci proti Jukosu i jejich výpočet v roce 2000 s tím, že ruské orgány nenaplnily požadavek na jednání přeměřené sledovanému legitimnímu cíli. Jinými slovy, podle soudu nešlo ruskému státu o správný výběr daně od firmy Jukos, ale ve skutečnosti šlo o konfiskaci a následnou likvidaci firmy s použitím nepřiměřených a nezákonných prostředků. Rusko mimo jiné neumožnilo firmě Jukos, aby se na daňové řízení, které proti firmě stát vedl od roku 2000, připravila.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY