Středa, 19. ledna, 2022

Martin Beneš: Nový předseda krajského soudu to nebude mít lehké

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Veškeré podklady k devíti uchazečům o funkci předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem žádá od pondělí od předsedů příslušných soudů a soudcovských rad ministerstvo spravedlnosti, aby je zaslalo pětičlenné výběrové komisi v čele s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti Robertem Pelikánem. Po předsedkyni Okresního soudu v Liberci Ivaně Šoljakové a předsedovi Okresního soudu v Chomutově Petru Šustrovi vyhodnotil pro Českou justici problémy severočeské justice také předseda Okresního soudu v Mostě Martin Beneš.

Jaké hlavní problémy má podle vás severočeská justice?

Přetíženost, vyplývající z nízkého počtu soudců a zaměstnanců soudů v poměru k počtu vyřizovaných soudních věcí. Neoddiskutovatelný je negativní dopad daného stavu na zákazníka severočeské justice: na účastníka soudního řízení. Nemá smysl se zabývat tím, nakolik jsou soudcovská místa systemizována (rozpočítávána na jednotlivé soudní kraje a okresy) dle objektivních kritérií: každý, kdo má oči, musí vidět nevyváženost mezi počtem věcí rozhodovaných jedním soudcem v severních Čechách a v některých jiných krajích. Samozřejmě chápu, že soudcovský mandát je doživotní a přeložit soudce bez jeho souhlasu nelze. Věřím ale, že existují mechanismy řešení: například vyvážení nedostatku soudců dostatkem (peněz na zaplacení) středního soudního personálu. Bohužel je nedostatek soudců v Ústeckém kraji doprovázen i nedostatkem soudního personálu. V tom vidím potenciál změny. Jinak nepopírám, že soudy obecně mají rezervy. Existují různé modely řízení, vedoucí k rozdílné efektivitě práce. To je ale otázka napříč justicí a neměnící nic na skutečnosti, že podmínky v Ústeckém soudním kraji jsou horší, než jinde.

Konkrétně u vás, na Okresním soudu v Mostě, je situace jaká?

Je to stejné jako u ostatní soudů v regionu, pouze bych opakoval slova kolegů přede mnou. Pokud mám říct, co je u nás jiné, tak to, že jsme zkusili jít novou cestou (když pomoc zvenčí nebyla v dohledu). Vyzkoušeli jsme ony nové modely řízení, soud vedeme trochu jako soukromou firmu. Máme miniteamy, snažíme se lidi víc zatáhnout do hry, motivovat (samozřejmě nemluvím o soudcích, alespoň náš soud nikdy neměl soudce málo pracovité, naopak). Snad se nám to daří a výsledky jsou vidět (to nechť posoudí jiní). Pochopitelně s větší podporou zvenčí by to šlo ještě lépe.

Co čekáte od nového předsedy krajského soudu?

Očekávám podporu, o které jsem mluvil v poslední větě. Vybojování co nejlepších podmínek pro ústecký soudní kraj (pro změnu, po letech nejhorších podmínek). Vizi, směr, cíl. Nebude to mít lehké.

Jaký je váš názor na tezi, že by nový předseda měl přijít zvenčí a neměl by být svázán se zdejším prostředím? 

Myslím, že rozhodnutí by mělo být na výběrové komisi. A věřím, že bude nestranné a objektivní. Že komise vybere nejlepšího z kandidátů, bez ohledu na vše ostatní.  A ten bude pak předsedou KS v Ústí nad Labem. Poslední výběrové řízení provázela spousta emocí, celé to divadlo nepovažuji za povedený kus. Přeji si, aby to napodruhé bylo v klidu.

-rm-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY