Ministryně spravedlnosti reaguje na návrhy ombudsmana

Ombudsmanka Anna Šabatová. Foto: Mediafax

Spíše technického charakteru je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva, které ministryně spravedlnosti Helena Válková zaslala po připomínkovém řízení vládě. Návrh mimo jiné reaguje na některá doporučení ombudsmana, která byla publikována v Souhrnné výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2012. Na problémy identifikované v Souhrnné zprávě za rok 2011 politici vůbec nereagovali, uvádí se v téže zprávě ombudsmana za rok 2012. 

Návrh zákona je odrazem poznatků z aplikace tzn. doprovodných zákonů k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších zákonů. Cílem úpravy je odstranit některé dílčí problémy tak, aby doprovodné zákony a další zákony přispívaly k bezchybnému praktickému fungování soudního řízení. Současně jsou zpracována některá doporučení veřejného ochránce práv, která byla identifikována v Souhrnné zprávě veřejného ochránce práv za rok 2012, oznámil tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti.

Mezi základní oblasti, které navrhovaná úprava mění, patří:

– osoba poplatníka soudního poplatku za zápis do veřejného rejstříku (nově by tak měl být poplatníkem ten, kdo žádá notáře o provedení zápisu, notář bude plátcem takového soudního poplatku),
– osvobození řízení o dávkách podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzaci a dávkách pěstounské péče od soudního poplatku,
– srovnání výše soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu s návrhem na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění,
– úprava placení odměny a náhrad notáře v případě řízení o pozůstalosti, kdy zaniklo manželství zůstavitele jeho smrtí,
– úprava místní příslušnosti v řízení o soudním prodeji zástavy,
– úprava místní příslušnosti v řízeních o dávkách pěstounské péče.

Konkrétně například osvobození řízení o dávkách podpory v nezaměstnanosti a o dávkách pěstounské péče od soudního poplatku je reakce na problém identifikovaný právě výroční zprávou veřejného ochránce práv za rok 2012. Za ignorování návrhů ombudsmana naopak kritizoval politiky předešlý veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.
-ire-