NOZ byl podroben revizi, Helena Válková čeká signál od koalice i od veřejnosti

Ministryně a její pravděpodobný nástupce. Foto: Robert Malecký

Kompletní revizí podrobila pracovní skupina ministerstva spravedlnosti 450 paragrafů Nového občanského zákonu (NOZ) a některá ustanovení navrhla novelizovat Jde především o spotřebitelské smlouvy, rodinné právo a dědické právo. Svěřenské fondy zatím zůstaly v současné podobě. Materiál čítající 110 stran už včera obdržel k oponentuře hlavní autor NOZ prof. Karel Eliáš. Ministryně spravedlnosti Helena Válková očekává diskusi o navrhovaných změnách v rámci koalice i mezi odbornou veřejností.

Materiál čítající 110 stran obdržela ministryně spravedlnosti Helena Válková jako výsledek práce skupiny pro akutní novelu NOZ, kterou vede první náměstek ministerstva spravedlnosti Robert Pelikán. Jde o návrh novely včetně důvodové zprávy. Podle slov ministryně Heleny Válkové Podrobila skupina revizí NOZ 450 paragrafů, což činí 13% celého občanského zákoníku. „Toto množství prošlo revizí, avšak neznamená to, že každý paragraf je novelizován,“ upřesnila pro Českou justici Helena Válková.

Podle jejích slov se navrhovaná novela zatím nejvíce týká rodinného práva, dědického práva a spotřebitelských smluv, které upravuje tak, aby se eliminovaly problémy, které způsobují soudcům, notářům i veřejnosti.

Co se týče rodinného práva, novelizuje se podle Heleny Válkové tak, aby soudy nemusely nadále ukládat umístění dětí z Klokánků po šesti měsících do ústavního zařízení. Podle stávajícího NOZ mohl soud  poslat dítě do Klokánku dítě nanejvýš na půl roku a pokud se nenalezla pro dítě náhradní rodina, musel je přesunout od ústavu. Tento postup byl kritizován odborníky i veřejností.

Pokud jde o dědické právo, respektovala pracovní skupina podle ministryně spravedlnosti kritiku notářů, kteří podle jejích slov NOZ nepoužívali pro jeho praktickou nepoužitelnost. Dědické řízení se nemění, ale upravuje se tak, aby ustanovení NOZ byla v praxi použitelná, uvedla ministryně s tím, že na tématu dědického práva spolupracovali notáři i funkcionáři Nejvyššího soudu.

Naopak  kompletně musely být přepracovány spotřebitelské smlouvy, protože NOZ neobsahoval přibližně sedm směrnic Evropské unie.

„Co se týče svěřenských fondů, zatím úpravy provedeny nebyly. Zatím jich sice mnoho nevzniklo, ale rušit něco, co vzniklo podle zákona, je vždy velmi sporné. Dáváme nyní přednost otestování tohoto institutu a rozhodneme se podle toho, jak se bude vyvíjet,“ uvedla ministryně Helena Válková. „Možnost zrušení otestujeme, řekla.

Také institut svěřenských fondů od samého počátku vyvolával emoce. Zatímco aktivisté, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a bývalá první náměstkyně ministerstva Hana Marvanová před institutem varovali jako před neprůhledným nástrojem pro praní špinavých peněz, právní profesionálové to odmítali s tím, že jde v civilizovaných zemích o standardní institut určený ke správě rodinného majetku, vznikající smlouvou a notářským zápisem a vložený majetek lze dohledat. Aby například vznikl svěřenský fond s nezdaněným majetkem, není možné, protože zakladatel by se už při založení dopustil protiprávního jednání a takovou situaci už nyní řeší trestní zákon, uvedl například ještě v debatě s Marvanovou poslanec Stanislav Polčák, který při té příležitosti obvinil trestní právníky, že nerozumí občanskému právu.

Podle slov ministryně Heleny Válkové není navrhovaná novela dogma, nýbrž materiál k oponentuře a k veřejné diskusi. „Bude záležet na tom, zda koalice a odborná veřejnost naše řešení přijmou nebo ne. Z jejich reakce uvidíme, zda máme jít dál cestou rozsáhlé novely NOZ po půl roce účinnosti nebo cestou minimalistickou akutních oprav a technických úprav,“ uvedla Helena Válková. „Jde o hledání optimálního měřítka, nechceme se strefovat podle toho, kdo je z kterého názorového tábora,“ uvedla Helena Válková pro Českou justici.

Podle svých slov nyní ministerstvo spravedlnosti očekává signál od odborné veřejnosti a rovněž debatu o změnách v rámci koalice, jakým směrem se vydat. Materiál byl v pondělí předán hlavnímu autorovi NOZ prof. Karlu Eliášovi k oponentuře. Podle Heleny Válkové se má Karel Eliáš vyjádřit do konce srpna. „Jak ho znám, bude to tvrdé,“ dodala ministryně.

Skutečnost, že NOZ neprošel žádnou opravdovou oponenturou, kritizoval při založení pracovní skupiny pro akutní novelu NOZ předseda senátu a soudce Nejvyššího soudu Lubomír Drápal, který varoval před ukvapeností:

„Zákoník neprošel žádnou opravdovou oponenturou, neprošel žádným skutečným probíráním jednotlivých situací, a tak se v něm objevily věci, které dokáže dešifrovat jen ten, kdo se dobře vyzná v občanském právu,“ připomněl jednu z příčin novelizace soudce Drápal, přičemž zdůraznil, že ale nelze nyní reagovat na chyby v zákoně „stejnou metodou, tedy ukvapeností nebo nepřipraveností“.

Irena Válová