Obhájci jsou šokováni informací o intimních prohlídkách vězňů opačným pohlavím

Petr Nečas s manželkou Janou Foto: archiv

Za doslova šokující označila Unie obhájců ČR informaci o záměru Ministerstva spravedlnosti umožnit při osobních prohlídkách intimních lidských partií ve vazbě přítomnost zaměstnanců vězeňské služby opačného pohlaví. Navrhovaný postup by byl podle Unie obhájců další degradací lidské důstojnosti. Unie obhájců se proto obrací na ministerstvo s výzvou, aby se vyjádřilo, zda považuje ponižující intimní prohlídku konečníku za přítomnosti opačného pohlaví v souladu s lidskými právy, zejména s právem na lidskou důstojnost. Výzva je reakcí na informaci serveru Echo24.

Podle jmenovaného serveru plánuje ministerstvo spravedlnosti změnu pravidel pro vazebně stíhané a vězněné osoby. „Změny přijdou hned po příjmu člověka do výkonu vazby. Jeho součástí bývá i hodně intimně osobní prohlídka, ve které dozorci zkoumají i to, zda se dotyčný něco nesnaží propašovat v konečníku. Dosud platilo, že úkonu museli přihlížet vždy dva příslušníci stejného pohlaví jako má obviněný. Praxe ale ukázala problém. Stávalo se totiž, že mimo pracovní dobu byla ve službě jen jedna příslušnice – a nebylo možné čistě úředně přijmout do vazby ženu. Nově bude moci této proceduře přihlížet i muž,“ uvádí předmětný článek, na který obratem zareagovala Unie obhájců stanoviskem, ze kterého vyplývá, že šokující informaci nevěří.

„Je-li tato informace pravdivá, pak záměr Ministerstva spravedlnosti je doslova šokující. Vazba je extrémním zásahem do celého katalogu ústavních a osobnostních práv nevinných osob, což bylo opakovaně vysloveno soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního a soudů mezinárodních. A to i v situacích kdy je vykonávána naprosto bezvadně a v souladu s právem. Řada lidsko-právních organizací upozorňuje na nedostatečné podmínky a nedůstojné podmínky ve vazebních věznicích ČR. Navrhovaný postup je další degradaci lidské důstojnosti,“ uvedla ve svém stanovisku k informaci Unie obhájců.

Unie obhájců má výhrady už k faktu, že namnoze zcela paušálně jsou prováděny takové prohlídky u osob, u kterých nelze s ohledem na jejich minulost předpokládat, že by se pokoušeli něco propašovat do vazby v konečníku.

„Je třeba připomenout, že jde o úkon, který za všech okolností a i při výkonu s maximální citlivostí je pro prohlíženého lidsky velmi ponižující. Proto by k němu mělo být přistupováno jen v případech, kdy existuje jednoznačná indikace podezření z možnosti, že k pokusu o pašování takto neobvyklým způsobem může dojít. Za zcela vyloučené pak Unie obhájců ČR považuje možnost, že by z této procedury zúčastnila osoba opačného pohlaví. Unie obhájců ČR se obrací na Ministerstvo spravedlnosti s výzvou, aby se vyjádřilo k tomu, zda skutečně má takovýto záměr, zda si představuje, že je možné s ohledem na běžnou úroveň respektu k základnímu občanským právem k nimž patří i právo na důstojnost, aby jakoukoliv intimní prohlídku prováděla osoba opačného pohlaví. Tím spíše pak prohlídku tohoto charakteru,“ uvádí doslova Unie obhájců.

Podle zákona je obviněný povinen podrobit se osobní prohlídce při přijetí do vazby, při přemístění mimo věznici nebo při podezření, že má u sebe věc, jejíž držení je ve vazbě zakázáno. Věc, jejíž držení je ve vazbě zakázáno, se obviněnému odejme a po dobu trvání vazby vezme do úschovy. Dále je obviněný povinen umožnit zaměstnancům Vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí a strpět úkony, které souvisejí s jeho identifikací.

Jakým způsobem a kdo tyto ponižující úkony má provádět rozvádí dále Zákon o vězeňské službě a justiční stráži v paragrafu 11 Osobní prohlídka a jiné podobné úkony, kde je výslovně uvedeno, že osobní prohlídku a prohlídku těla provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař.

Příslušník vězeňské služby je podle zákona oprávněn provést u osoby ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody osobní prohlídku a prohlídku jejích věcí, prohlídku těla, snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů, popřípadě nařídit, aby se tato osoba podrobila lékařské prohlídce.

Lékařskou prohlídku provádí pouze lékař. Osobní prohlídku a prohlídku těla provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař. Odběr krve provádí na žádost příslušníka pouze lékař nebo odborně způsobilý zdravotnický pracovník, uvádí současný zákon.
Irena Válová