Středa, 3. března, 2021

Po velké a malé komisi pro rekodifikaci trestního řádu se sešla užší skupina

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poprvé od svého ustavení jednala včera na ministerstvu spravedlnosti subkomise pro rekodifikaci trestního řádu, kterou její členové pracovně nazývají malou komisí a která byla založena na základě rozhodnutí velké komise pro nový trestní řád z iniciativy doc. Věry Kalvodové z katedry trestního práva právnické fakulty Masarykovy univerzity, profesora Jiřího Jelínka z katedry trestního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a některých dalších členů velké komise. Po jednání malé komise se sešla ještě užší pracovní skupina, která zpracovala paragrafové znění „Subjektů trestního řízení“.

Malá komise pro rekodifikaci trestního řádu byla založena rozhodnutím velké komise pro rekodifikaci trestního řádu, protože někteří členové velké komise považovali za potřebné na základě proběhlé diskuse zabývat se detailněji zásadami rekodifikace tak, aby se sporné problémy týkající se některých zásad podrobněji probraly a připravil se materiál, který by sloužil jako východisko pro jejich zpracování. To se podle předsedy velké komise pro rekodifikaci trestního řádu prof. Pavla Šámala včera stalo.

Obsahem včerejšího jednání subkomise pro trestní řád bylo prodiskutování koncepčních otázek vztahujících se k zásadám trestního řízení a příprava rozpracování zásad rekodifikace. Současně se probraly i některé další koncepční otázky vztahující se k celkové koncepci trestního řádu, a to na základě připomínek Vladimíra Krále a některých dalších členů velké komise.

Na základě této diskuse a žádosti prvního náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána bude zřejmě ještě v návaznosti na vyjádření paní ministryně spravedlnosti prof. Heleny Válkové dopracován výchozí materiál „Východiska a principy nového trestního řádu“, uvedl ke včerejšímu jednání prof. Šámal.

Včerejší práce se podle informací České justice zúčastnili členové subkomise akademik a advokát doc. JUDr. Tomáš Gřivna, soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Vladimír Král, prof. Jiří Jelínek a doc. JUDr. Věra Kalvodová, dále všichni členové užší pracovní skupiny pro zpracování nového trestního řádu a první náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán. Právo dostavit se a zúčastnit se diskuze v subkomisi, však měli všichni členové velké komise, takže se zúčastnil například i ředitel legislativního a analytického odboru Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Miroslav Růžička.

Jak dále zjistila Česká justice, po skončení jednání subkomise ustavené k rozpracování základních zásad trestního řízení se sešla ještě užší pracovní skupina, která zpracovala paragrafové znění „Subjektů trestního řízení“. Tato užší pracovní skupina projednala připomínky vzešlé z velké komise a písemných připomínek členů této komise, které zaslali dodatečně Ministerstvu spravedlnosti a dohodla se na způsobu jejich zapracování do projednaného materiálu.

Na dotaz, zda vznik subkomise pro základní zásady trestního řízení nezbrzdí práci původní velké komise pro rekodifikaci trestního řádu a nebude komplikací pro samotnou rekodifikaci a zda bude velká komise schopna naplnit očekávání odborné veřejnosti na změnu trestního řádu i časově, zopakoval předseda velké komise prof. Pavel Šámal, že termín je velmi krátký.

„Pokud bude komise pracovat intenzívně a bude mít veškerou podporu od ministerstva spravedlnosti, lze termín dodržet a osobně proto udělám vše.“ uvedl pro Českou justici Pavel Šámal. Odborné diskuze i spory ohledně všech rozhodných otázek, které práci komise logicky provázejí, jsou podle něho zcela legitimní, avšak neměly by probíhat prostřednictvím médií, ale na jednání komise, a neměly by mít, pokud možno, osobní povahu. „Osobně se s nikým ve sporu necítím a mrzí mě, že se odborné názory ventilují přes média a nikoli v komisi,“ uvedl prof. Pavel Šámal.

Návrh nového trestního řádu, který považují za nezbytný soudci, státní zástupci a další právní profesionálové, by měl být vládě předložen do konce roku 2015.

Irena Válová

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY