Nový výběr předsedy ústeckého krajského soudu: Zatím jediné potvrzené jméno

Budova Krajského soudu v Ústí nad Labem jistě není chloubou české justice Foto: archiv

Přesvědčení, že v bitvě o výběrové řízení na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem jde ve skutečnosti o to, kdo bude podepisovat smlouvu na stavbu nového justičního areálu v hodnotě půl miliardy, vyjádřil v rozhovoru pro Českou justici současný předseda soudu Milan Kohoutek. Rozruch kolem výběru nového předsedy ústeckého soudu vyvolala média nekritickým přebíráním názorů bývalé náměstkyně ministryně spravedlnosti Hany Marvanové, oponuje ministerstvo spravedlnosti. Uzávěrka pro přihlášky do dalšího výběrového řízení je za osm dní a soudci se stále rozhodují, zda se  přihlásí. Svoji účast potvrdil pouze jeden.

„Loni se obsazovala místa čtyř předsedů krajských soudů daleko významnějších, než jsme my. Nikdo o tom pořádně nevěděl, ticho po pěšině. A přestože to lidé ve vrcholných funkcích popírají, podle mě jde tady v Ústí o to, kdo bude podepisovat smlouvu na nový barák,“ uvedl v rozhovoru pro Českou justici doslova předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Milan Kohoutek na otázku, proč si myslí, že se  kolem výběru právě jeho nástupce strhla taková bitva.

Barákem, o kterém hovoří Milan Kohoutek, je myšlena investice do výstavby nového justičního areálu v hodnotě přes 500 milionů Kč bez DPH. O stanovisko, zda existuje pravděpodobnost, že předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem se nemýlí a zda hodlá ministerstvo do nového výběrového řízení zasahovat a usměrňovat je ve vztahu k nastávající investici, jsme požádali náměstka ministryně spravedlnosti pro správu Pavla Kasíka. „Nově jmenovaný předseda samozřejmě ponese podstatnou část odpovědnosti za realizaci projektu, z čehož však nelze v žádném případě vyvozovat, že tuto odpovědnost zneužije,“ odpovědělo Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím mluvčí Kateřiny Hrochové.

„Předně je potřeba říci, že rozruch kolem výběru nového předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem do značné míry vytvořila média tím, že nekriticky přejímala stanoviska bývalé první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hany Marvanové. Tím vznikl mediální konstrukt o lobbistických skupinách, jež měly přesvědčit ministryni spravedlnosti o jistém, pro ně výhodném postupu. Sled událostí nicméně ukázal, že tomu tak nebylo a že se ministryně spravedlnosti pouze celou dobu snažila naslouchat v řadě aspektů protichůdným názorům odborné justiční veřejnosti,“ uvedla pro Českou justici mluvčí Kateřina Hrochová, která vysvětlila, proč byli předsedové soudů instrukcí ministerstva zbaveni práva vybrat si místopředsedy do svých týmů.

„Ostatně výsledkem této diskuse je i nová ministerská instrukce upravující výběr soudních funkcionářů do budoucna,“ vysvětlila Kateřina Hrochová. Ke vztahu nového předsedy soudu, který vzejde z nového výběrového řízení pak uvedla: „Co se týče spojování projektu výstavby nového justičního areálu v Ústí nad Labem s výběrem nového předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, můžeme říci pouze tolik, že nově jmenovaný předseda soudu samozřejmě ponese podstatnou část zodpovědnosti za dokončení zakázky a realizaci projektu, z čehož však nelze v žádném případě vyvozovat, že tuto zodpovědnost jakkoliv zneužije.“

Podle informaci České justice soudci svoji účast v opakovaně vyhlášeném výběrovém řízení na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem teprve zvažují. Z oslovených soudců pouze jeden potvrdil, že se do výběru hlásí. Jde o současného místopředsedu tohoto soudu pro věci trestní Ondřeje Peřicha, který účast potvrdil s tím, že případné jeho záměry by měla jako první hodnotit výběrová komise. „V tuto chvíli je předčasné hovořit o těchto otázkách. Případné záměry by měla jako první vidět a hodnotit výběrová komise. Rád je budu prezentovat veřejně, pokud zvítězím. Do výběrového řízení se ale hlásím,“ uvedl na otázku České justice místopředseda soudu Mgr. Ondřej Peřich.

Naopak rozčarování nad skandálním průběhem prvního výběrového řízení nového přesedy soudu je důvodem, proč se nového výběrového řízení zřejmě nezúčastní místopředsedkyně soudu pro úsek obchodní  Iveta Hendrychová. „Co se týká mé osoby, nejsem ještě zcela rozhodnuta, vzhledem k minulým událostem, zda se znovu výběrového řízení zúčastním. Patrně však se vrátím k práci předsedy odvolacího senátu v plném rozsahu a budu jen doufat, že nové výběrové řízení dopadne pro severočeskou justici lépe, než to předchozí,“ uvedla pro Českou justici JUDr. Iveta Hendrychová.

Podání přihlášky do výběrového řízení zvažuje předseda Okresního soudu v Teplicích, který je současně odpovědný za trestní úsek, Roman Dobeš. „Termín pro doručení přihlášky do výběrového řízení vyhlášeného ministryní spravedlnosti na obsazení funkce předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem je do 15. 8. 2014. Dosud jsem takovou přihlášku nepodal, přesto mohu připustit, že v současné době zvažuji, že tak učiním. Ke svým představám o řízení krajského soudu a o jeho budoucnosti se Vám nemohu vyjadřovat, neboť s mými případnými představami a vytčenými cíli by se měla seznámit nejprve výběrová komise v rámci výběrového řízení a nikoli veřejnost,“ uvedl pro Českou justici JUDr. Roman Dobeš. Podle informací České justice se do výběrového řízení přihlásí i teplický trestní soudce JUDr. Miroslav Čapek, který se účastnil už prvního výběru.

Co se samotné výstavby justičního areálu týče, Krajský soud v Ústí nad Labem nyní provádí předprojektovou přípravu. Veškeré schvalovací procesy budou podmíněny expertním posouzením přiměřenosti nákladů k navrženému projektovému řešení stavby odbornou firmou. Na základě výše uvedeného bude možné zaregistrovat investiční záměr. Schválení všech etap financování akce podléhá Ministerstvu financí. S ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky budou muset být zadavatelem dodrženy povinnosti uložené zákonem a usnesením vlády. Jedná se o předložení k projednání vládě: zařazení do seznamu významných veřejných zakázek a předložení zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Vládou též musí být ustanovena hodnotící komise nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, a to vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 500 mil. Kč bez DPH, popsala další postup Kateřina Hrochová. Podle jejích slov ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s krajským soudem vynaloží veškeré úsilí, aby realizace náročného projektu proběhla zcela transparentně a v předpokládaných termínech do konce roku 2018.

Irena Válová