Neděle, 7. března, 2021

Soudcovská rada není výběrová komise, varuje soudce Veselý

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Okresního soudu v Mělníku Jan Veselý, který je mezi uchazeči o post předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, kritizuje okolnosti provázející opakovaný konkurs. V dopise viceprezidentce Soudcovské unie Daniele Zemanové poukazuje na zvláštní postavení ústecké soudcovské rady v situaci, kdy se výběrové řízení koná podle nové instrukce ministryně spravedlnosti. Rada ve čtvrtek vedla pohovory s uchazeči a Veselý tvrdí, že disponuje dokumenty, s nimiž by měli nakládat výhradně členové výběrové komise. Vzhledem k závažnosti námitek přináší Česká justice text dopisu v plném znění.

Vážená paní viceprezidentko Soudcovské unie ČR, vážená paní magistro,

ačkoliv Vás osobně neznám, dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s výběrovým řízením na předsedu KS v Ústí nad Labem, a to z toho důvodu, že SU vydala dne 9.7.2014 Stanovisko k možnosti uznání výsledků výběrového řízení na výběr předsedy KS v Ústí nad Labem, tedy k výběrovému řízení na stejnou pozici, které předcházelo stávajícímu výběrovému řízení. Základním sdělením tohoto prohlášení bylo hodnocení, že „výběrové řízení bylo ovlivněno po jeho skončení“. Nechci se k tomuto stanovisku jakkoli vracet a hodnotit jej. Nicméně pokud SU má potřebu hodnotit výběrové řízení na pozice soudních funkcionářů, resp. jeho regulérnost a transparentnost, předpokládám, že nemůže nereagovat na následující sdělení.

Toto mé sdělení se týká již aktuálního a právě probíhajícího výběrového řízení na předsedu KS v Ústí nad Labem.

Jsem jedním z uchazečů přihlášených do tohoto výběrového řízení. Jako takový jsem byl Soudcovskou radou KS v Ústí nad Labem vyzván k pohovoru na základě § 4 odst.4  Instrukce MSPč.j. 100/2014-OJ-ORGV/3 tak, aby se mohla soudcovská rada vyjádřit ke kandidátům na jmenování do funkce ve smyslu § 52 odst.1, písm. a) ZOSS.

Tento pohovor proběhl včera (28.8.2014) a můj poznatek z tohoto rozhovoru, a to proč jsem Vás oslovuji, je následující:

Soudcovská rada KS v Ústí nad Labem, má k dispozici to, s čím jsem se do výběrového řízení přihlásil, tedy dokument označený jako „Záměry spojené s výkonem funkce předsedy Krajského soudu v Ústí n/L, cíle jichž chci dosáhnout a opatření k jejich dosažení“, neboť předseda soudcovské rady JUDr. Zadražil přesně citoval pasáže tam uvedené nahlížejíc do této listiny.

Tento dokument považuji za moje know-how, za výsledek mého potenciálu, se kterým jsem se do výběrového řízení přihlásil. S těmito Záměry jsem se přihlásil do výběrového řízení v očekávání, že právě tento dokument bude základem pro rozhodování výběrové komise. Zdůraznil bych poslední slova – rozhodování výběrové komise – protože jen výběrová komise, a právě ta, je tím jediným subjektem, který by měl mé záměry hodnotit.

Právem soudcovské rady je vyjádřit se ke kandidátovi, tedy k tomu kterému uchazeči jako k osobě, soudci. Rozhodně potom toto právo nezahrnuje hodnocení kandidátovy koncepce a jeho záměrů, to náleží jen výběrové komisi. Co ale považuji za nejvíce závažné je skutečnost, že soudcovská rada má k dispozici moje Záměry, můj produkt, to s čím jsem se do výběrového řízení přihlásil a předpokládám, že stejně tak soudcovská rada má k dispozici i záměry ostatních kandidátů.

Nehledě na to, že se jedná o soudcovskou radu soudu, na kterém působí někteří z přihlášených uchazečů, považuji tuto skutečnost (dispozici Záměrů jednotlivých kandidátů Soudcovskou radou KS v Ústí n/L)) za natolik závažnou, a zejména za skutečnost mající potenciál ovlivnit výběrové řízení, že jsem se rozhodl Vás o tomto faktu informovat. Zdůrazňuji, že vycházím ze shora uvedeného Stanoviska SU za situace, kdy je podle mého názoru výběrové řízení ovlivněno nikoli po jeho skončení, ale již v jeho průběhu, dokonce ještě předtím než byla jmenována výběrová komise.

Toto své stanovisko zároveň zasílám ostatním uchazečům a na sekretariát paní ministryně Válkové.

S pozdravem
Jan Veselý, předseda OS v Mělníku

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY