V případu Rath a spol. už nezůstal žádný poškozený

Bývalý středočeský hejtman, exposlanec David Rath. Foto: archiv

V případu  obžalovaného Davida Ratha a spol.už nefiguruje žádný poškozený. Po Středočeském kraji vzal v plném rozsahu zpět svůj návrh na přiznání náhrady škody i poslední možný poškozený, kterým bylo podle obžaloby Ministerstvo pro místní rozvoj. Příjemci dotací ve výši 56 milionů je totiž vrátili na účet ROP Střední Čechy. Ministerstvo pro místní rozvoj nemůže být v této trestní věci stranou poškozenou ani teoreticky, uvedlo ministerstvo pro Českou justici. Nikdo další, komu by jednáním obžalovaných mohla vzniknout konkrétní škoda, se nepřihlásil a nepřipojil se k trestnímu řízení.

Podle textu obžaloby byly v případu obžalovaného Davida Ratha a dalších deseti osob jako poškození poučeni v přípravném řízení také Středočeský kraj a Ministerstvo financí ČR. „Středočeský kraj se sice připojil k trestním řízení s nárokem na náhradu škody, ale
tuto do dnešního  dne nespecifikoval. Ministerstvo financí ČR se k trestním řízení s nárokem na náhradu škody nepřipojilo,“ uvádí obžaloba datovaná 4. dubna 2013.

Zatímco Ministerstvo financí se vzdalo postavení poškozeného už v přípravném řízení před podáním obžaloby, Středočeský kraj zadal jako možný poškozený, který ovšem neumí vyčíslit škodu, dva posudky. Výsledkem posudku na zadávací řízení i na ceny bylo ovšem konstatování, že jak zadávací řízení tak i ceny jsou v pořádku a v souladu se zákonem, a tak Středočeský kraj vzal svůj návrh zpět.

Naopak Ministerstvo pro místní rozvoj s v přípravném řízení s nárokem o náhradu škody připojilo. „S nárokem na náhradu škody se v tomto trestním řízení připojilo Ministerstvo pro
místní rozvoj s ČR s částkou 200.802.569,44 Kč, kterou tvoří finanční prostředky již poskytnuté na financování ve výroku této obžaloby uvedených zakázek odpovídající podílu¨již poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu ČR na předfinancování výdajů, které mají být následně proplaceny do rozpočtu České republiky z prostředků rozpočtu EU,“ uvádí o tom obžaloba z loňského dubna.

To se však již loni v červenci a poté letos v dubnu a v červnu změnilo, co se týče výše částky i podmínek pro uplatnění náhrady. Konkretizovanou sníženou částku, která se skládá ze dvou dotací, příjemci dotací vrátili a také Ministerstvo pro místní rozvoj vzalo nárok v plném rozsahu zpět.

„V trestní věci MUDr. Davida Ratha a spol., obžalovaného z trestného činu úplatkářství, uplatnila Česká republika, jednající prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, přípisem ze dne 31. 7. 2013, nárok na náhradu škody; a to v celkové výši 56 239 896,90 Kč. Tento nárok byl konkretizován dne 7. 8. 2013 v rámci hlavního líčení,“ uvedl tiskový odbor Ministerstva pro místní rozvoj, jakým způsobem výši škody ministerstvo ještě loni upřesnilo, takže se o téměř 150 milionů snížila, přičemž částka se skládala ze dvou dotací.

Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj uvedená celková škoda spočívá v částce 28 678 581,80 Kč poskytnuté jako dotace Ministerstvem pro místní rozvoj na akci „Nové technologie – součást modernizace křídla D3 monobloku“ (projekt č. CZ.1.15/3.2.00/62.01250 – Oblastní nemocnice Příbram, a.s.) a v částce 27 561 315,10 Kč poskytnuté jako dotace Ministerstvem pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 – pavilon N – v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje“ (projekt č. CZ.1.15/3.2.00/33.00691 – Oblastní nemocnice Kolín, a.s.).  Obě částky jejich příjemci Oblastní nemocnice Příbram a Oblastní nemocnice Kolín vrátily letos v dubnu a v červnu na účet ROP Střední Čechy.

„Dne 9. 6. 2014 a 20. 6. 2014 byly vráceny ze strany příjemce dotace na účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy finanční prostředky ve výši 28 678 581,80 Kč (projekt Oblastní nemocnice Příbram). Dne 28. 4. 2014 byla připsána ze strany příjemce dotace na účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy částka 27 561 315,17 Kč (projekt – Oblastní nemocnice Kolín),“ sdělil na dotaz České justice tiskový odbor Ministerstva pro místní rozvoj.

„Vzhledem k tomu, že v mezidobí byly vráceny do programu ROP Střední Čechy všechny finanční prostředky a Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj v této trestní věci již nemůže být stranou poškozenou ani teoreticky, vzala Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj svůj návrh na přiznání náhrady škody v plném rozsahu zpět,“ uzavřelo pro Českou justici Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přestože v případu obžalovaného Davida Ratha a spol. již nezůstal žádný skutečný poškozený, kterému by jednáním obviněných vznikla vyčíslitelná škoda, žalobce pracuje se škodou hypotetickou, která sice nevznikla, ale vzniknout mohla. Podle textu obžaloby dokonce různí obžalovaní hodlali škodu v různé výši úmyslným jednáním způsobit, přičemž žalobce do výše škod, které mohly pokusem o jejich způsobení vzniknout, zahrnuje celé hodnoty zakázek bez ohledu na to, zda se uskutečnily nebo nikoli a za jakých podmínek.

„Ti obvinění, kterým je kladeno za vinu ovlivnění veřejné zakázky rekonstrukce zámku Buštěhrad a kteří se vědomě podíleli na úmyslném navýšení rozpočtu této rekonstrukce tak, jak bylo prokázáno v přípravném řízení jednak z doznání obv.  Ing. Salačové a jednak znaleckým posudkem ve výši nejméně 16.242.512,-Kč, jsou dále žalováni pro pokus způsobení značné škody v této výši Středočeskému kraji jako investorovi této zakázky, přičemž o pokus jde proto, že v důsledku zadržení obviněných nebyla tato zakázka již
zrealizována, nicméně již schválena k financování,“ uvádí například obžaloba.

V případu je obžalováno celkem 11 osob, deset osob je obžalováno ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, ovlivňování veřejné zakázky, přijetí úplatku a poškozování finančních zájmů Evropské unie. David Rath je obžalován pouze pro přijetí úplatku, neboť jak státní zástupce, tak i soudce KS v Praze se shodli, že jiná právní kvalifikace je v jeho případě „nepřiléhavá“.
Irena Válová