Nezávislé Skotsko zůstane konstituční monarchií v čele s královnou

Separatisté, kteří usilovali o ukončení 307 let trvající unie Skotska s Anglií, sice uspěli v Glasgowě, kromě toho však ovládli pouze tři další okrsky a to na celkové vítězství nestačilo. Druhé největší město Edinburgh naopak ovládli unionisté ještě větším rozdílem než separatisté Glasgow.

Příležitost, ke které dochází jednou za generaci, tak nazývá vládní web Velké Británie referendum, ve kterém se obyvatelé Skotska budou moci vyjádřit k budoucnosti své země. K účasti ve čtvrtečním referendu o nezávislosti Skotska na Velké Británii se zaregistroval historicky nejvyšší počet 4 miliony voličů. Výsledky budou spočteny v noci ze čtvrtka 18. září a v pátek 19. září 2014 ráno bude vyhlášen výsledek. Skotsko chce zůstat konstituční monarchií v čele s britskou královnou Alžbětou II., i v případě, že voliči zvolí nezávislý skotský stát.

Volební místnosti se ve Skotsku otevřou ve čtvrtek 18. září 2014 v 7 hodin ráno a zavřou se ve 22,00 hodin večer. V celém Skotsku je připraveno 2 608 volebních míst s celkovým počtem 5 579 volebních místností s urnami. Hlasy se budou sčítat přes noc na každém ze 32 místních úřadů a výsledek bude vyhlášen ráno v pátek 19. září 2014.

Voliči budou odpovídat na jednoduchou otázku: Má být Skotsko nezávislou zemí? Odpověď může být pouze ANO nebo NE. Žádné grafické úpravy volebního lístku nejsou povoleny a volební komise varuje, aby každý volič, který volí korespondenčním způsobem, raději dvakrát zkontroloval své datum narození a podpis. Volit mohou totiž obyvatelé Skotska, kteří nejpozději ve čtvrtek dovrší věk 16 let a více. Pro vítězství ANO neb NE je podmínka zisku 51%.

K účasti v referendu se registrovalo 4 285 323 lidí, což činí historicky největší elektorát pro volby a referendum ve Skotsku všech dob. Svůj hlas již z celkového počtu registrovaných odeslalo v korespondenčním hlasování 789 024 voličů. Také toto číslo je historicky nejvyšším počtem lidí hlasujících poštou. Registrace voličů byla ukončena v úterý 2. září.

V referendum o nezávislosti Skotska mohou hlasovat občané Velké Británie a Irska žijící ve Skotsku nebo občané Evropské unie žijící ve Skotsku nebo občané Commonwealthu včetně například obyvatel ostrova Man s „kvalifikací“ neboli povolením k trvalému pobytu ve Skotsku ve věku od 16 let. Co se týče věku, skutečnost, že mohou hlasovat 16ti a 17tiletí, je výjimečná. V ostatních referendech ve Velké Británii je podmínka účasti dovršení věku 18 let.

Hlasovat v referendu je možné třemi způsoby: osobní účastí, poštou nebo proxy. Třetí způsob znamená, že registrovaný volič pověří hlasováním jiného registrovaného voliče, aby hlasoval za něho. Pokud nemůžete hlasovat osobně, ustanovte osobu, které důvěřujete, aby hlasovala za vás proxy volbou, radí voličům za tímto účelem otevřený web aboutmyvote.co.uk. Musíte však osobně podepsat žádost a zdůvodnit ji, což je obrana proti volebním podvodům, vysvětluje aboutmyvote.

Lidé mohou volit proxy způsobem například pokud jsou na dovolené, jejich fyzický stav jim neumožňuje dostavit se osobně do volební místnosti, účast ve volbách jim znemožňuje jejich zaměstnání nebo studium, ale také v případě, že jsou britskými občany žijícími v zámoří nebo služebníky koruny a členy ozbrojených sil Jejího Veličenstva.

K Jejímu Veličenstvu se vztahuje i jedna z často kladených otázek na webu skotské vlády v souvislosti s referendem o nezávislosti Skotska: Bude královna hlavou státu nezávislé Skotsko? Odpověď skotské vlády zní ANO.

„Skotsko zůstane konstituční monarchií s Jejím Veličenstvem královnou v čele státu. Její Veličenstvo bude následována jejím dědici a následovníky podle práva. Pokud by vznikla strana, která by usilovala o změnu, tak v případě, že získá tolik hlasů, aby mohla sestavit vládu, může dojít k otevření debaty a k návrhům na změnu. Současná skotská vláda takovou změnu nepodporuje,“ uvádí web skotské vlády k otázce vztahu eventuálního nezávislého skotského státu s Jejím Veličenstvem britskou královnou Alžbětou II. na vládním webu scotreferendum.com.

Irena Válová