Pavel Zeman: Než kosmetické změny, to raději nedělejme nic

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Foto: archiv

Kterou? No přece žádnou. Shrnutí odpovědí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana na otázku, jakou z variant zákona o státním zastupitelství, na kterém nyní pracuje Ministerstvo spravedlnosti, by přivítal. Zeman trvá na tom, že práci soustavy by pomohla zlepšit jen původní varianta, připravená jeho úřadem. Tu ale odmítá jak ministerstvo, tak politická reprezentace ve sněmovně. I Zeman připouští, že doba návrhu příliš nepřeje, je ale připraven předlohu znovu předložit, až se obmění sněmovna.

„Z těch tří variant (připravovaných Ministerstvem spravedlnosti – pozn. red.) bych se přiklonil ke čtvrté variantě, a to nedělejme nic,“ řekl Zeman v nedělních Otázkách Václava Moravce. „Je to Ministerstvo spravedlnosti, kdo má legislativní iniciativu. V tomto směru mně nezbývá než sledovat práci ministerstva a poté případně návrh připomínkovat,“ dodal nejvyšší státní zástupce.

Ten trvá na tom, že zlepšení fungování soustavy státního zastupitelství by přinesl původní návrh, jehož přijetí je ale po dva týdny starém výjezdním zasedání ústavně-právního výboru sněmovny nereálné. „Prospělo by to v tom, že státní zastupitelství by bylo efektivnější, byli bychom řekněme rychlejší, možná svým způsobem – nechci používat slovo údernější – ale bylo by to asi tak,“ řekl Zeman v ČT.

Soustava podle něho pracuje i bez nového zákona dobře. „Já jsem nikdy netvrdil, že státní zastupitelství nefunguje. Jen říkám, že na podkladě nového zákona o státním zastupitelství bychom mohli fungovat lépe,“ uvedl. Podle něho je možné, že doba pro prosazení původního, razantního návrhu z pera státních zástupců ještě přijde. „Uvidíme, jestli je třeba čekat na nové volby nebo jestli se uděje něco ještě v průběhu tohoto volebního období.“

S ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou se Pavel Zeman naopak shoduje ve směru, jakým se ubírají úvahy o zvýšení kárné odpovědnosti státních zástupců. Počátkem září jí poslal dopis, kde navrhl například zavedení přípravného řízení kárného, se kterým ministerstvo souhlasí. „Jde o to, aby na jedné straně kárný žalobce měl možnost, jak shromažďovat informace a důkazy, a kárně obviněný aby měl možnost se k nim vyjádřit,“ popsal Zeman. Součástí návrhu je například ustanovení, podle něhož by v případě uznání pochybení mohl státní zástupce a kárný žalobce uzavřít obdobu dohody o vině a trestu.

Zeman se rovněž vyjádřil k atmosféře, která po sérii neshod mezi jeho úřadem a Ministerstvem spravedlnosti panuje. „V poslední době mě to čím dál tím více baví,“ odpověděl na otázku, kdy naposledy zapochyboval o smysluplnosti své práce. „V okamžiku, kdy se atmosféra trošku vyostří, máte proti čemu argumentovat, je to vždy alespoň pro právníka takové živější,“ nechal se slyšet Zeman.

Robert Malecký