Pondělí, 29. listopadu, 2021

Sedm kandidátů na generálního advokáta ESD, jejich tituly, praxe a práce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V konkurzu na generálního advokáta Evropského soudního dvora se přihlásila různorodá společnost právníků. Od magistrů práva až po profesorku práva ve špičkové funkci soudkyně mezinárodního soudu, od bloggerů o právu po právníky, kteří svůj právní názor vyjadřují pouze usnesením, od učitelů práva až po právní profesionály z každodenní praxe advokátní kanceláře. Takto různé jsou osoby sedmi kandidátů na generálního advokáta ESD, přičemž životní cesty některých z nich se protínají a střetávají. Kandidáta na generálního advokáta ESD za Českou republiku vybere ministerská komise do poloviny října.

Členem současné Legislativní rady vlády i členem vědecké rady Právnické katedry Univerzity Karlovy nebo docentem katedry práva a veřejné správy Bankovního institutu je doc. JUDr. Richard Král, Ph.D.,LL.M. Studium Právnické fakulty UK v Praze ukončil v roce 1986, v letech 1990 – 91 studoval na Univerzitě Amsterdam evropské právo. Od roku 2003 až doposud je rovněž docentem katedry evropského práva Univerzity Karlovy v Praze, vyplývá z osobní stránky jednapadesátiletého uchazeče o funkci generálního advokáta. Richard Král věnuje celý svůj profesní život přednášení a výuce práva, především evropského práva.

Také další z uchazečů, JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M., vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 působil jako ředitel odboru evropské integrace Ministerstva spravedlnosti, v roce 2003 se stal náměstkem ministra spravedlnosti. Od listopadu 2004 působil při Legislativní radě vlády České republiky. Soudcem byl jmenován v únoru 2006, kdy byl přidělen ke správnímu úseku Městského soudu v Praze. V roce 2007 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu a ve stejném roce se stal jeho stálým soudcem, lze se dozvědět z webové stránky Nejvyššího správního soudu o jednačtyřicetiletém kandidátovi na funkci evropského advokáta.

Legislativec u Evropské komise a spoluautor protikorupčního projektu Korupce jako parazit – Návod, jak ji porazit – a také blogger na Aktuálně.cz – JUDr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M., je další kandidát na funkci generálního advokáta a právník, který v současné době působí v Evropské komisi, kde připravuje legislativu v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Předtím pracoval tři roky v advokátní kanceláři. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, College of Europe v Bruggách (Belgie) a Institut politických věd v Paříži. Zabývá se rovněž problematikou cenných papírů a anonymních korporátních struktur společností. Podle zápisu o obhajobě doktorské disertační práce v roce 2011, byla oponentkou práce Ondřeje Vondráčka s názvem Nepřímá držba cenných papírů Prof. JUDr. Irena Pelikánová, Dr.Sc., která o Vondráčkově práci mimo jiné napsala: Cíl se ukázal nad jeho síly. Množství překvapivých rozporů, nejasné představy, přílišné množství formálních nedostatků je další z diskvalifikujících prvků. Stejně jako Ondřej Vondráček také jeho někdejší oponentka Irena Pelikánová nyní podala kandidaturu do výběrového řízení na generálního advokáta.

Další kandidující Mgr. Michal Bobek, Ph.D. je zaměstnán na College of Europe v pozici profesora práva. Kromě toho je vědeckým pracovníkem na Univerzitě v Oxfordu v Institutu evropského srovnávacího práva. Michal Bobek získal dva tituly magistr v roce 2004 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut politologie a mezinárodních vztahů a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho získal v roce 2005 titul magistr práva (M.Jur.) na Univerzitě v Oxfordu a v roce 2011 titul PhD. v Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Tento kandidát na pozici generálního advokáta ESD je zakladatelem a předsedou České společnosti pro evropské srovnávací právo i blogu pro právníky Jiné právo a jmenovaným ad hoc soudcem Evropského soudu pro lidská práva Podle záznamu na stránkách Právnické fakulty UK vyučuje též srovnávací právo na této univerzitě, kde je u srovnávacího práva uveden jako „hlavní vyučující: Mgr. Michal Bobek, absolvent PF UK, University of Oxford a European Univerisity Institute“.

První z kandidujících žen na pozici generálního advokáta je Mgr. Darina Leuchterová. Vystudovala střední školu při velvyslanectví SSSR ve Francii a v Maďarsku. Studovala na právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 1992 pracovala v advokátní kanceláři Klein, Holec, Došková a advokátkou je 1996. V roce 2001 zapsaná rovněž v seznamu Slovenskej advokátskej komory. Spolupracovala s francouzskou advokátní kanceláří Gide Loyrette Nouel (1996-2000). V roce 2000 založila advokátní kancelář PETERKA&LEUCHTEROVÁ v.o.s. V současné době je společníkem advokátní kanceláře Leuchter&Leuchterová, s.r.o., uvádí o sobě kandidátka na generálního advokáta Evropského soudního dvora.

Advokátkou je i druhá kandidátka na generální advokátu ESD Mgr. Petra Schinnenburgová, jako advokátka je zapsaná u České advokátní komory a v Německu. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy ukončila magisterskou zkouškou v roce 1995. V letech 1992 – 97 pracovala v nakladatelství Jupiter, s.r.o., kde odpovídala za styk s veřejností. Současně pracovala v letech 1995-1997 v advokátní kanceláři Zeiner Golan Nir & Partners, Praha a v letech1998-1999 v kanceláři JUDr. Jan Toušek. V roce 1997 studovala na Institutu Maxe Placka pro zahraniční a mezinárodní soukromé právo. V současnosti vede vlastní advokátní kancelář.

Poslední z kandidátů na funkci generálního advokáta ESD prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. v současnosti působí jako soudkyně Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, tedy té instituce, do níž nyní kandiduje na jinou pozici. Jako jediná z kandidujících úspěšné prošla profesorským řízením podle zákona České republiky a v roce 1993 byla jmenována profesorkou obchodního Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1998–2004 byla členkou Legislativní rady vlády. Od roku 2004 je soudkyní Tribunálu ESD, funkční období jí bylo v roce 2013 prodlouženo. Její syn Robert Pelikán je v současnosti prvním náměstkem ministryně spravedlnosti.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY