Pondělí, 19. dubna, 2021

Spor o teritorialitu exekutorů: právnické profese pro, věřitelé a obce proti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Právnické profesní komory i některé neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Podporu zřízení tohoto institutu vyjádřila nejen Exekutorská komora ČR, ale i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, uvedla mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová. Proti se naopak vyslovili zástupci tuzemských podniků, finančních společností, pojišťoven, realitních kanceláří, inkasních agentur i měst a obcí.

Exekutorská komora tvrdí, že by zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů účastníkům řízení přineslo řadu nesporných výhod: jmenuje například blízkost exekutorského úřadu, lepší dohled nad dlužníkem a kontrolu jeho majetkových poměrů, snazší možnost požádat o splátkový kalendář, přehlednou evidenci spisů u jednoho soudního exekutora, vyšší vymahatelnost práva. „Díky místní příslušnosti by došlo ke stabilizaci systému a k posílení nezávislosti soudního exekutora tím, že se odstraní prvek konkurujících si podnikatelů. Tyto argumenty zastává v souvislosti se zavedením místní příslušnosti soudních exekutorů řada institucí. Kritika byla zaznamenána pouze ze strany několika málo subjektů, které jsou navázány na velké věřitelské domy a které se obávají, že změna systému pro ně bude znamenat nutnost upravit nastavení stávajících pravidel a schémat,“ uvedla Báčová.

Podle názoru prezidia Exekutorské komory ČR je v souvislosti s diskusí o místní příslušnosti zásadní hledisko účastníků řízení. „Cílem je, aby nebyly vedeny zbytečné exekuce, aby nebyly vymáhány zbytečné pohledávky žalované neodpovědnými věřiteli a aby byl dlužník pod stálým dozorem soudního exekutora, který by byl beze zbytku zpraven o jeho situaci. Neplatiči by pak těžko ukrývali svůj majetek před věřiteli a s velkou námahou, ba takřka nemožně by mohli realizovat podvody týkající se krácení věřitelů,“ dodala Báčová.

Názor Exekutorské komory je takový, že v případě zavedení místní příslušnosti by se postavení soudního exekutora více přiblížilo statusu soudce. „Jakékoliv obavy z nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení např. pro výživné, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost v řízení. Soudní exekutor by byl dokonce lépe kontrolovatelný dohledovými orgány, a pokud by nepracoval správně, byl by – stejně jako dnes – kárně postižitelný,“ uvádí se ve stanovisku komory. Podle dat, která má Exekutorská komora ČR k dispozici, funguje místní příslušnost soudních exekutorů takřka ve všech členských státech Evropské unie.

S návrhem naopak nesouhlasí zástupci tuzemských podniků, finančních společností, pojišťoven, realitních kanceláří, inkasních agentur i měst a obcí. Jak uvedla Česká asociace věřitelů, navrhovaná změna by mohla závažně poškodit věřitele i spotřebitele v ČR a negativně zasáhnout do veřejných rozpočtů.

Společné stanovisko v tomto znění zaujaly Hospodářská komora ČR, Česká leasingová a finanční asociace, Česká kancelář pojistitelů, Česká asociace věřitelů, Asociace realitních kanceláří ČR, Asociace inkasních agentur, Sdružení dopravních podniků ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Uzákonění místní příslušnosti exekutorů v obvodu jednotlivých soudních krajů navrhli zástupci sociální demokracie v Senátu.

-rm-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY