Týden v české justici: jasno na krajských soudech a znovu ty rekodifikace

Milan Macháček hledá i po 11 letech stále spravedlnost.

Jak česká média referovala v uplynulém týdnu o dění v české justici? Ve spolupráci se společností HI-LIGHTS Česká-justice.cz přináší pravidelné týdenní shrnutí důležitých událostí. Zároveň jsme pro vás připravili i přehled očekávané agendy následujícího pracovního týdne.

Během uplynulého týdne se tuzemská média zabývala řadou událostí v českém justičním prostředí – od jmenování nových krajských soudců, přes chystané rozsáhlé změny v civilním řízení až k názorům na nový občanský zákoník. Závěr týdne pak patřil informacím o konci dlouhotrvající kauzy tzv. justiční mafie.

Jako o pokusu o právní revoluci psaly pondělní Lidové noviny v souvislosti s činností nově složené komise pro rekodifikaci občanského soudního řízení. Ta se poprvé sešla minulý týden a shodla se na vytvoření nového kodexu, který by nahrazoval dosavadní úpravu sporného, nesporného, exekučního a insolvenčního řízení. „Není to jen nový občanský soudní řád, nýbrž budeme tvořit zcela nový civilní proces,“ citoval list vyjádření předsedy komise Romana Fialy ze schůze ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny. Součástí článku byl i jmenný seznam členů komise, kde si list všímá vysokého počtu Fialových kolegů z Nejvyššího soudu.

V doprovodném článku se pak Jaroslav Kramer zabýval přípravou nového zákona, který by měl sjednotit doručování státních písemností. Na výše zmíněné schůzce rekodifikační komise na tvorbu tohoto zákona apeloval Roman Fiala. Kramer ve svém článku reflektuje jak souhlasné, tak i oponentní názory, kdy např. profesorka Alena Winterová současný stav doručování za alarmující nepovažuje.

Napříč médii byl na konci týdne probírán pravděpodobný konec sporu ohledně tzv. justiční mafie. Žalující strana, kam patří např. bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká či exministr spravedlnosti Pavel Němec, se totiž dohodla na smíru s někdejší nejvyšší žalobkyní Marií Benešovou. Tématem se ve stručnosti v pátek zabývala např. MF DNES či Hospodářské noviny, podrobnosti o smíru, ale i pozadí celé kauzy se objevily již ve čtvrtek ve vysílání České televize či na serveru Česká-justice.cz.

Vláda v pondělí odsouhlasila Luboše Dörfla na post předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem. Tématu se na titulní straně věnovala v pondělí např. MF DNES. Server Česká-justice.cz pak ve středu informoval, že prezident jmenuje jak Dörfla, tak Milana Bořka, který byl vybrán na post předsedy Krajského soudu v Brně, v úterý 30. září.

Hospodářské noviny a dále např. deník Právo v pondělí v návaznosti na nedělní vysílání diskusního pořadu Otázky Václava Moravce na ČT probíraly postoj nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana k nové podobě státního zastupitelství. Zatímco ministerstvo spravedlnosti plánuje v připravované novele zákona o státním zastupitelství, kterou chce předložit do konce tohoto roku, zachovat vrchní státní zastupitelství, Zeman jej navrhuje zrušit.

Na nový občanský zákoník se ve středeční příloze Právo & byznys zaměřil deník E15. Jan Vavřina z advokátní kanceláře Dunovská & partneři vyzdvihl dispozitivnost ustanovení nového kodexu soukromého práva, který poskytuje širokou smluvní svobodu a mnoho nových možností a výhod pro smluvní strany. V dalším článku se pak list zabýval novinkami, které občanský zákoník přináší při nabízení a uzavíraní smluv.

Plánované novele občanského zákoníku se na stránkách týdeníku Euro věnoval Hans-Ulrich Theobald, advokát a partner kanceláře Rödl & Partner. Theobald ocenil, že se novela vrací k začlenění pojmosloví a právních konceptů, které byly součástí již dříve platného občanského zákoníku. To by podle něj mohlo vést k uklidnění diskusí, které se nad aktuální podobou zákoníku vedou od jeho vstupu v platnost. Nicméně jinak se Theobald staví k novele spíše kriticky a doufá, že se úpravy omezí pouze na skutečně důležité problémy.

K současné podobě zákona o státní službě se ve středečních Lidových novinách vrátil redaktor listu Martin Shabu. Upozornil, že při výběru náměstků pro řízení sekcí budou zvýhodnění ti úředníci, kteří budou v polovině příštího roku ve funkci. Do výběrového řízení se totiž mohou přihlásit, aniž by splňovali požadované kvalifikační předpoklady.

Návrh nového zákona o bezpečnosti, který připravilo ministerstvo vnitra, rozebíral z různých úhlů pohledu Jakub Troníček v pátečním vydání Práva. Zákon např. jasně stanovuje, že sledování intimního života politického konkurenta nebo obchodního partnera by mělo být v budoucnu nelegální. Na druhou stranu Troníček upozorňuje, že pořizování skrytých důkazů např. o manželské nevěře bude přípustné, neboť tzv. osoby blízké budou představovat výjimku z plošného zákazu. Nově by také vykonávání privátní bezpečnostní činnosti podléhalo získání licence, kterou by udělovalo ministerstvo vnitra.

Šéf české pobočky advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges Karel Muzikář se v rozhovoru pro týdeník Euro vyjádřil pro snížení výdajů státu na externí právníky. Podle Muzikáře by měl stát mnohem častěji využívat služeb interních právníků a neřešit externě malichernosti v podobě základních věcí souvisejících s běžným provozem. Muzikář na závěr rozhovoru sdělil i svůj názor na chystanou novelu zákona o veřejných zakázkách. I když všechny její detaily nezná, vítá ji, neboť stávající zákon podle něj doslova „zastavil rozvoj státu.“

Deník Právo ve čtvrtek zaujal metodický materiál pro státní zástupce, v němž Nejvyšší státní zastupitelství analyzuje současnou situaci kolem údajné přemíry trestní represe vůči členům volených orgánů územních samospráv. V materiálu se lze dočíst, že v ČR je v současné době stíháno pouze asi čtvrt procenta zastupitelů. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana by materiál měl pomoci státním zástupcům k lepší orientaci v problematice a zároveň jim pomohl s rozhodováním, neboť jeho součástí jsou i příklady rozhodování soudů.

Rozhovor s Janem Petrovem přineslo aktuální vydání časopisu Ekonom. Bývalý ředitel Justiční akademie v něm čtenářům sdělil mj. svůj pohled na právnickou profesi a tuzemskou legislativu. České zákony jsou podle něj často předmětem kritiky, kterou si nezaslouží, což platí i pro soudní systém. „Nejsme sice Německo, ale raději bych se soudil tady než třeba v Itálii,“ řekl Petrov, který by dále uvítal, pokud by v Česku vznikla instituce, jež by měla v popisu práce prosazovat rušení zákonů.

Novým partnerem advokátní kanceláře Dentons se stal Jiří Tomola, který doposud působil jako partner kanceláře White & Case. Informovalo o tom aktuální vydání týdeníku Ekonom. Lidové noviny pak ve svém čtvrtečním vydání psaly o příchodu Jana Šturma do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Spuštění vlastní školící jednotky kanceláře Randl Partners s názvem Randls Training si v uplynulém týdnu všimly Lidové noviny a také týdeník Ekonom. Společnost, která se bude zaměřovat především na pracovní právo, zastřešuje Nataša Randlová, kterou týdeník označil za patrně nejvýznamnější českou advokátku se specializací v této oblasti. V článku byly zmíněny i další dva obdobné projekty – Akademie Havla a Holáska a Institut Kociána, Šolce a Balaštíka.

OČEKÁVANÁ AGENDA:

30. 9. 2014

Do konce září předloží ministerstvo spravedlnosti nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi svůj návrh novely zákona o státních zastupitelstvích.
1. 10. 2014
9:00
Začne říjnová schůze Senátu. Hned prvním bodem jednání bude návrh zákona o státní službě.
1. 10. 2014
10:00
Uskuteční se schůze vlády. Na programu jednání je mj. návrh zákona, jehož cílem je přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků.
1. 10. 2014

Pokračuje 17. schůze Poslanecké sněmovny. Do prvního čtení půjdou mj. vládní návrhy na DPH či státní rozpočet.

hi-banner