Komisi pro přípravu nejvyšší rady soudnictví povede Josef Baxa

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se postaví do čela komise, která má do českého právního řádu zakotvit nejvyšší radu soudnictví jako reprezentativní orgán českých soudců. V Otázkách Václava Moravce to uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

„Pan doktor Baxa vzal moji nabídku nyní vážně a stal se šéfem, vedoucím odborné pracovní komise pro přípravu nové právní úpravy, která by měla zakotvit do našeho právního systému nejvyšší radu soudnictví,“ řekla v ČT Válková. Rada by měla plně převzít odpovědnost za personální věci v justici, které v posledních měsících způsobovaly tlaky mezi ministerstvem a představiteli justice.

Z pohledu ministerstva je podle Válkové nedostatečné, že justice nemá pro výkonnou moc partnera na nejvyšší úrovni. Řekla, že například Soudcovská unie reprezentuje jen třetinu soudců. „Já si vážím toho, že je tady aspoň třetina soudců takto organizována, na druhé straně jsou zde i jiné – Kolegium předsedů krajských soudů a tak dále. Já už potřebuji konečně opravdu reprezentativního zástupce soudců, který by s námi jednal a personální agendu, výběr soudců, by si vzal do své kompetence. A to může být jedině rada, nebo nejvyšší rada soudnictví,“ uvedla Válková.

O tom, že nazrál čas pro změnu, o níž se léta hovoří, je přesvědčen i čestný prezident Soudcovské unie Jan Vyklický. „Nám nezbývá nic jiného než prohlubovat jiný systém řízení, protože tento nefunguje. My jsme z toho v podstatě zoufalí, stejně jako by z toho mělo být zoufalé ministerstvo. My jim de facto chceme pomoct,“ řekl.

Své představy, jak by měl být vrcholný orgán justice právně ukotven, vykreslil Josef Baxa před časem v rozhovoru pro Českou justici. „Justice je pořád zařazována někam mezi ta ministerstva, k jednomu z těch resortů, a podle toho to vypadá. Připomenu, že jde o nějakých sto soudů, tři tisíce soudců, deset tisíc dalších zaměstnanců, milion živých spisů permanentně v oběhu. To je něco, co sakra vyžaduje řízení a správu. To i soudci sami si musí uvědomit, že to je zcela nutné a nezbytné. A musí to být někdo, kdo se tím bude zabývat na rozdíl právě od vlády či ministerstva spravedlnosti, které vždycky mohou mít jiné priority, jiné úkoly a podléhají právě těm turbulencím politickým. Musí existovat instituce, která bude pracovat kontinuálně, kompetentně a nezávisle na dění do voleb a po volbách. Justice je totiž ze své podstaty také mechanismus konzervativní a změny v ní, ať už jsou v dobrém, nebo ve zlém, se nikdy neprojeví v takových termínech, které by zajímaly běžné politiky z hlediska jejich životnosti,“ řekl počátkem letošního roku Josef Baxa.

V dubnu pak Baxa odmítl účast v pracovní skupině ministryně Válkové, která měla narýsovat „strategii pro obnovení důvěry ve výkon spravedlnosti“ v horizontu do roku 2020. I tehdy došlo na slova o potřebě reprezentativního orgánu jako partnera pro výkonnou moc. „Soudci zatím nemají odpovědnost za správu justice a za to, jak justice vypadá. V tomto směru si tedy nemyslím, že by se měli podílet na tvorbě politik. Usilujeme o to, abychom nějakou takovou odpovědnost měli, protože ani my nejsme spokojeni s tím, jak justice funguje. Jsme často předmětem kritiky, jako soudy a soudci, ale máme jen málo možností, jak ten reálný stav skutečně ovlivnit,“ vyjádřil se tehdy Baxa.

Robert Malecký